Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

New Horizons 2013–2014

Projektet New Horizons 2013–2014 innebar en ordentlig satsning på att utveckla kulturen och kultursamarbete i Barentsregionen. Norrbottens läns landsting var projektägare och Region Västerbotten var engagerade i några av delprojekten.

 

New Horizons 2013-2014 startade 1 februari 2013 och påggick till och med 31 december 2015. Kulturinstitutioner och organisationer från samtliga regioner (13 st) i Barentsområdet, förutom ryska Nenets, deltog i projektet som därmed hade över 25 samarbetspartners.

Deltagande regioner tillsammans med EU-programmet Kolartic ENPI CBC finansierar projektet vars totala budget är 3,1 miljoner Euro, pengar som används till fem delprojekt:

Barents Forum for Strategic Cultural Planning and Policy Implementation
Under projekttiden ska två större konferenser ordnas för att diskutera gemensamma strategier för samverkan och samarbete. Region Västerbotten deltar.

Young Entrepreneurs for Culture and Creative Sector
Ett utbildningsprogram där kreativa unga får möjlighet att delta i ett utbildningsprogram för unga entreprenörer. Syftet är att ge deltagarna nödvändig kunskap för att lyckas som entreprenörer inom den kreativa sektorn och att bygga nätverk med andra kreatörer i Barentsregionen. Seminarieveckorna innehåller en blandning av utbildningsinslag/seminarier, föredragshållare, studiebesök, eget projektarbete och nätverkande. Första årskullen är utsedd och utbildningen startar i slutet av maj 2013. Under 2014 väntar en ny omgång seminarieveckor med nya deltagare. Region Västerbotten deltar.

Museum, cultural heritage and northern identity
Projektet ska etablera och utveckla långsiktigt samarbete mellan historiska museer, forskare, universitet och andra institutioner inom området, samt genomföra en gemensam publik utställning samt forskningsseminarier. Västerbottens museum deltar.

X-Border 2013
I ett samarbete mellan Luleå, Rovaniemi och den ryska militärstaden Severomorsk kommer konstbiennalen Luleå Art Biennal 2013 genomföras samtidigt på de tre orterna.

Sound of Barents
Barn, ungdomar och vuxna i de medverkande länderna ska med musiken som gemensamt språk mötas i workshops, musikläger, körverksamhet och turnéer. Kyrkor och församlingar i de deltagande länderna är aktiva.

Kontakt:

Pia Brinkfeldt
Samordnare för Region Västerbottens deltagande i New Horizons 2013–2014
E-post: pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-516 57 45

Tomas Lind
Projektledare för New Horizons 2013–2014
E-post: tomas.lind@arra.se
Telefon: 070-529 19 91

 

Uppdaterad 16 maj, 2016 kl 18:07 av Pia Brinkfeldt