Regionala kulturkonsulenter

I Västerbottens län präglas kulturkonsulentverksamheten av närhet till konstområdet där såväl strategiskt som främjandearbete utmärker verksamheterna.

Region Västerbotten ansvarar för konsulentverksamheten inom områdena film (Film i Västerbotten) och litteratur (Regionbibliotek Västerbotten). Norrlandsoperan AB ansvarar för dans och musik, Västerbottens läns hemslöjdsförening för slöjd, Riksteatern Västerbotten för teater, Skellefteå Museum AB/Museum Anna Nordlander och Konstfrämjandet Västerbotten för konst och Västerbottensteatern AB för amatörteater.

Region Västerbotten ger årliga verksamhetsbidrag till de regionala kulturkonsulenterna.

Regionala kulturkonsulenternas webbplatser

 

Barn- och ungkulturgruppen i Västerbotten, BUNGK

BUNGK (Barn- och ungkulturgruppen) består av regionala kulturkonsulenter, representanter för kulturinstitutioner, centrumbildningar samt andra regionala aktörer. BUNGK samverkar inom gemensamma intresseområden som kultur i skolan, kommunala, regionala eller nationella kompetensdagar, regionala utvecklingsfrågor, och större kulturarrangemang. BUNGK finns till för alla barn och unga i hela Västerbottens län. BUNGKs målgrupper är vuxna i barn och ungas närhet (skola och fritid), kulturaktörer och beslutsfattare. BUNGK`s övergripande mål är att underlätta tillgången till kultur, samt främja aktiviteter, upplevelser, lärande och skaparglädje för barn och unga i Västerbottens län, genom:

  • Att tillföra målgrupperna kompetens och inspiration samt skapa samverkan mellan professionella aktörer och målgruppen.
  • Att verka för att unga ska erhålla likvärdiga kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande oavsett hemort.

BUNGK är ett nätverk med ambulerande ordförandeskap

 

Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93