Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mångkulturverksamhet

Ett huvudmål för Region Västerbotten är att verka för att alla invånare får möjlighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet samt till kulturupplevelser och till eget skapande. Kulturutbud, rekrytering och publik ska därför breddas. Utifrån ett demokratiskt och kulturellt perspektiv är det viktigt att hitta metoder för att uppnå detta. Region Västerbotten ska verka för att förstärka denna utveckling genom kunskapsspridning, inspiration och fortsatt dialog. Målgrupperna i länet är regionala kulturinstitutioner och de regionala kulturkonsulenterna.

Kontakt

Bella Lawson

Uppdaterad 16 maj, 2016 kl 18:01 av Bella Lawson