Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kulturstipendier

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna till 75 000 kronor vardera.

Konstområden för år 2017 är slöjd och design; för år 2018 berättande och musik och för år 2019 dans och teater.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Läs mer om stipendierna:

Reglemente kulturstipendium (pdf)

Stadgar kulturfond (pdf)

Riktlinjer kulturstipendier 131130 (pdf)

Inriktning kulturstipendier 2017-2019

 

Förbundsstyrelsen fattade beslut om stipendiater för år 2017 den 17 maj enligt följande: 

 

BILDKONST 2017 (150 000 kr)

Gerd Aurell

Region Västerbottens bildkonststipendium 2017 tilldelas konstnären Gerd Aurell, Holmsund. Genom Gerds konstnärskap möter vi angelägna frågeställningar om vår tid. Genom sitt noggranna förhållningssätt till tematik och materialitet, lyfter Gerd de intima samtalen likaväl som de stora påståendena. Komplexitet i tematik gestaltas med enkelhet i bild. Ljud, text och rörlig bild blir egna komponenter i berättelsen som förmedlas i verken.
Genom stipendiet vill vi ge Gerd Aurell möjligheten att arbeta koncentrerat, dels med ett helt nytt verk om hormoslyr, dels med att fortsätta utveckla sitt performativa tecknande.
072-254 55 05


SLÖJD 2017 
(75 000 kr)

Jögge Sundqvist

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området slöjd tilldelas Jögge Sundqvist, Kasamark, Umeå.
Jögge Sundqvist har genom sin slöjd lyft den västerbottniska slöjdtraditionen till en ny nivå. Han har sammankopplat det egna formspråket, stor kunskap om hantverket och materialets möjligheter med det traditionella västerbottniska slöjdtraditionerna. Jögges slöjd sträcker sig från traditionella bruksföremål till utsmyckningar i offentliga miljöer. Genom ett idogt och målmedvetet arbete, med de traditionella slöjdteknikerna och den västerbottniska traditionen är Jögge en ambassadör för den västerbottniska slöjden inte bara i länet utan även nationellt och internationellt.
Genom stipendiet vill vi ge Jögge Sundqvist möjligheten att utveckla, utforska och fördjupa den praktiska och intellektuella kunskapen om de Västerbottniska slöjdtraditionerna i trä.
070-6948908

 

DESIGN 2017 (75 000 kr)

Catharina Carlsson

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området design tilldelas modisten och grafiska formgivaren Catharina Carlsson, Holmsund. Catharina utvecklar ett historiskt hantverk till ett relevant, nutida formspråk där estetik, hållbarhet och funktion väger lika. Hennes talang har uppmärksammats av designpublikationer internationellt, såsom italienska Vogue och isländska magasinet Man. Ur ett designhistoriskt, folkbildande och yrkesutbildande perspektiv avser Catharina att skapa den designpublikation som idag saknas; hon vill beskriva nya hantverkstekniker och metoder, historisk kunskap, materialkännedom och hållbarhet.
Genom stipendiet vill vi ge Catharina Carlsson möjligheten att utveckla den egna hantverks- och designprocessen samt dokumentera och flytta fram positionerna för ett modernt modistyrke.
070-6796209


Hedersstipendium 2017 
(Statyett)

Kulturberedningens hedersstipendium 2017, i form av en statyett, tilldelas Kaarina Åström, Stensele.

Kaarina Åström, rektor, kultur- och integrationsansvarig vid Storumans kommun, en av Västerbottens mest kreativa kulturtjänstepersoner, får hederstipendiet för sitt målinriktade arbetssätt och för sitt genuina och starka engagemang för kultur. Kaarina Åström utstrålar och sprider positiv energi och har genom åren med små medel och genom samverkan med andra organisationer, verksamheter och kommuner framgångsrikt lyft kulturen i Storuman och Västerbotten. Ett tydligt bevis på detta var Storumans kommuns nominering till utmärkelsen årets kulturkommun 2015 av fackförbundet Vision. Kaarina Åström har även varit engagerad i arbetet med Umeå kulturhuvudstadsår 2014, genom bland annat arbetet med det uppmärksammade ”Kul-Tur-tåget”, ett tåg laddat med kultur som var en del av invigningen av Kulturhuvudstadsåret.
073 105 31 33

 

Prisutdelningen sker på förbundsfullmäktige den 31 maj.

Information om kulturstipendier 2018 kommer att läggas ut under hösten 2017. Aktuella konstområden för år 2018 är berättande och musik och sista ansökningsdatum för kulturstipendieansökningar 2018 är den 15 februari 2018. 

Kontakt

Bella Lawson

bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-676 72 73

 

 

 

Uppdaterad 30 maj, 2017 kl 11:54 av Bella Lawson