Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ungdomsbidrag

/Under perioden 22 juni – 8 augusti hanteras inga ansökningar, redovisningar eller utbetalningar/

Unga arrangörer

Har du en idé som du vill genomföra?
Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning?
Då finns det pengar att söka!
Arrangemanget ska vara drogfritt.
Allt från musik- och teaterarrangemang till utställningar, poesi eller flera kulturaktiviteter vid samma tillfälle.
Mini/max belopp att söka är 2 000/20 000 kronor.

Vi vill att stödet ska sätta fart på dig och få dig att växa som ung arrangör. Bidraget kan sökas för kostnader för kulturarrangemang som riktar sig till unga i länet.

Riktlinjer som gäller när du söker Unga arrangörsbidraget:

 • Ansökan ska skickas senast två veckor innan arrangemanget planeras att genomföras.
 • Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län.
 • Arrangemanget ska kunna annonseras, via till exempel facebook, hemsidor eller lokalblad/tidningar.
 • Kostnader det går att söka bidrag för är t.ex. lokalhyra, arvoden, resekostnader (för till exempel en artist), marknadsföring, material, ljud och ljus med mera.
 • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
 • Du kan inte söka bidrag för inköp av utrustning (t.ex teknikutrustning), biljettinträden till andra arrangemang, slutna gruppaktiviteter som paintball, matlagningskurser, bowling med mera.
 • En kommunal verksamhet som en skola eller fritidsgård kan inte vara avsändare av ansökan. Däremot kan du som arrangör samverka/samarbeta med en fritidsgård, ett studieförbund, en förening eller kulturkonsulent för att genomföra ditt arrangemang .

Utvecklingsbidrag UtU

Utvecklingsbidraget kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap med mera. För distriktsorganisationerna förutsätts samordning av ansökningsförfarandet så inte olika verksamheter inom organisationen konkurrerar med varandra om utvecklingsbidraget. UtU kan inte sökas för ordinarie verksamhet utan målsättningen med utvecklingsbidraget är att stimulera variation, nytänkande, öppenhet, kunnande och bredd. Ansökningsdatum för aktiviteter inför våren är senast den 15 oktober och inför hösten senast den 15 april. Totalt finns det 400 000 kronor/år, max 75 000 kronor per ansökan.

 • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
 • Bidraget får ej användas till inköp av utrustning/investeringar.
 • Projektet ska drivas och ägas av en ungdomsorganisation eller ungdomsförening/grupp.

Stimulansbidrag Trio

trio bygger på samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från trio krävs följande:

 1. Ny idé/nytt arrangemang/ny…
 2. Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv)
 3. Regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/teatrar/festivaler etc)

Stimulansbidraget kan sökas under förutsättning att ungdomar finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar. Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet. Löpande ansökningsdatum. Mini/max belopp per beviljad ansökning: 5 000/75 000 kronor. Totalt finns det 300 000 kronor.

 • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
 • Bidraget får ej användas till inköp av utrustning/investeringar.
 • Samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulent är en förutsättning för att söka Stimulansbidraget Trio.

Skicka ansökan till

Post: Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå

Mail: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Kontakt

Linn Edlund, Kulturstrateg
070 54 67 793

Blanketter och dokument

UtU – blankett (66 kB)

UtU Redovisningsblankett (64 kB)

TRIO – stimulansbidrag (47.5 kB)

Trio redovisning (66 kB)

Unga arrangörer ansökninsgblankett

Unga arrangörer redovisningsblankett

Uppdaterad 26 juni, 2018 kl 14:32 av Linn Edlund