Trio

Trio bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter eller kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från Trio krävs följande:

  1. Ny idé/nytt arrangemang
  2. Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv)
  3. Regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/teatrar/festivaler etc)

Stimulansbidraget kan sökas under förutsättning att ungdomar finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar. Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet.

Ansökningsdatum
Löpande. 

Det finns totalt 300 000 kr/år att ansöka om, dock minst 5000 kr och max 75 000 kr. 

  • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
  • Bidraget får ej användas till inköp av utrustning/investeringar.
  • Samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulent är en förutsättning för att söka Stimulansbidraget Trio.

Skicka ansökan till

Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå

E-post: regionalutveckling@regionvasterbotten.se

Blanketter

TRIO, ansökan

TRIO, redovisning