Utvecklingsbidrag - UtU

Utvecklingsbidraget kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap med mera. För distriktsorganisationerna förutsätts samordning av ansökningsförfarandet så inte olika verksamheter inom organisationen konkurrerar med varandra om utvecklingsbidraget. UtU kan inte sökas för ordinarie verksamhet utan målsättningen med utvecklingsbidraget är att stimulera variation, nytänkande, öppenhet, kunnande och bredd. 

Ansökningsdatum

För aktiviteter inför våren skall ansökan lämnas in senast den 15 oktober.
För aktiviteter inför hösten skall ansökan lämnas in senast den 15 april

Det finns totalt 400 000 kronor/år att ansöka om, dock max 75 000 kronor per ansökan.

  • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
  • Bidraget får ej användas till inköp av utrustning/investeringar.
  • Projektet ska drivas och ägas av en ungdomsorganisation eller ungdomsförening/grupp.

 

Blanketter

UtU, ansökan

UtU, redovisning

 

Skicka ansökan till

regionen@regionvasterbotten.se

Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36