Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Västerbotten – berättarnas län

”Västerbotten – berättarnas län” var ett treårigt projekt som avslutades 2014, med Region Västerbotten som projektägare.

Tillsammans med turistnäringen och länets företagare har vi i projektet försökt tillvarata och utveckla Västerbottens muntliga berättartradition. Med berättandets hjälp kan fler turister hitta till våra finaste historiska besöksmål, och länets företagare ges möjlighet att stärka sina varumärken genom just berättandet. För att åstadkomma detta har särskilda workshops för företagare anordnats, och berättarföreställningar har producerats vid ett antal besöksmål. I Skellefteå gjordes en särskild satsning: här har vi skapat mer än tio turistprodukter med berättandet som bas och marknadsfört dessa.

Läs mer på www.berattarnaslan.se.

Förutom Region Västerbotten har också Västerbottens museum och Skellefteå kommun, som utropat sig till ”Berättarnas stad”, deltagit. Projektet finansierades av EG:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Umeå Kommun och Västerbottens museum.

Dokument

Sammanfattande projektbeskrivning (46.29 kB)

Tillväxtverkets beslut (1.59 MB)

Styrgrupp (70.88 kB)

Slutrapporten

Utvärderingsrapport

Kontakt

Anders Karlsson, f d projektledare

Uppdaterad 30 juni, 2016 kl 12:52 av Bella Lawson