Digitalt först: användaren i fokus

I september 2016 föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som beskrivs som  ”en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.”

Regeringen beslutade i december 2017 att följa förslaget och gav Kungliga biblioteket uppdrag ”att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.”

Kungliga biblioteket planeras under 2018-2020 få 25 miljoner kr/år för samordning och genomförande.

Regional arbetsgrupp
Regionbibliotek Västerbotten genomför satsningen tillsammans med personal vid kommunbiblioteken. En regional strategisk arbetsgrupp kommer tillsammans med oss planera för insatserna. Den här gruppen består av:

– Ulrica Hedsberg, verksamhetsutvecklare Skellefteå
– Frida Lindberg,  bibliotekschef Lycksele
– Åsa Zetterström, webbredaktör och bibliotekarie Umeå stadsbibliotek
– Johan Sundlöf och Jenny Lindmark, Regionbibliotek Västerbotten

Ditt bibliotek slutar inte här
Inom ramen för projektet "Digitalt först - användaren i fokus" har Regionbibliotek Västerbotten tagit fram grafik och materiel för att hjälpa folkbiblioteken i länet att tillgängliggöra sina e-tjänster för allmänheten.

Alla folkbibliotek i länet har rätt att använda grafiken för att marknadsföra sina digitala tjänster. Använd den på bibliotekswebben, i sociala medier eller på programblad.
 
Folkbiblioteken i Västerbotten kommer också att nås av ett utskick i vilket finns ett affischklistermärke (50x70 cm) och pins att bära på bröstet. Om ditt bibliotek behöver mer materiel, kontakta regionbiblioteket.

 

Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46
Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77