Digitalt först: användaren i fokus

I september 2016 föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som beskrivs som  ”en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.”

Regeringen beslutade i december 2017 att följa förslaget och gav Kungliga biblioteket uppdrag ”att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.”

Kungliga biblioteket planeras under 2018-2020 få 25 miljoner kr/år för samordning och genomförande.

Regional arbetsgrupp

Regionbibliotek Västerbotten genomför satsningen tillsammans med personal vid kommunbiblioteken. En regional strategisk arbetsgrupp kommer tillsammans med oss planera för insatserna. Gruppen består av:
– Ulrica Hedsberg, verksamhetsutvecklare Skellefteå
– Frida Lindberg,  bibliotekschef Lycksele
– Åsa Zetterström, webbredaktör och bibliotekarie Umeå stadsbibliotek
– Johan Sundlöf och Jenny Lindmark Svedgård, Regionbibliotek Västerbotten

Projektet redovisas på nationell nivå direkt till regeringen efter projektslut.

Ditt bibliotek slutar inte här

Inom ramen för projektet "Digitalt först - användaren i fokus" har Regionbibliotek Västerbotten tagit fram grafik och materiel för att hjälpa folkbiblioteken i länet att tillgängliggöra sina e-tjänster för allmänheten.
Alla folkbibliotek i länet har rätt att använda grafiken för att marknadsföra sina digitala tjänster. Använd den på bibliotekswebben, i sociala medier eller på programblad. Satsningen pågår 2021 ut.
 
Från regionbiblioteket kan folkbiblioteken i länet också beställa affischklistermärken (50x70 cm) och pins för personalen att bära på bröstet.

Digitalt först och urfolket samerna

Digitalt först med användaren i fokus är det digitala kompetenslyftet för personal i folkbiblioteken, för att folkbiblioteken i sin tur ska kunna öka allmänhetens digitala kompetens. Under hösten 2020 undersöker vi på Regionbibliotek Västerbotten vilka digitala kompetenser som kan tänkas bli aktuella när biblioteken möter urfolket samerna.

Vår projektledare Hanna Karolina Schimmer berättar:

Samisk litteratur är mer än text i en bok. Den samiska litteraturen finns i muntligt traderade berättelser, den finns i jojken, slöjden, den finns naturen och bevarad i platsers namn. Att förmedla samisk litteratur och traditionell kunskap låter sig inte göras endast med böcker, utan berättelserna måste också få formas i ljud.

Inom ramen för Digitalt först – användaren i fokus, genomfördes under hösten 2020 ett projekt som fokuserar på en av de för biblioteken prioriterade målgrupperna. Samer är en nationell minoritet och ett urfolk, och samisk kultur, historia och språk är (eller borde vara) en naturlig del av biblioteksvärlden i Västerbotten.

Syftet med projektet är att stärka folkbibliotekens digitala kompetens i att med digital teknik främja samisk litteratur-, kunskaps- och kulturförmedling. Genom en podcast kan folkbiblioteken lyfta det lokala samiska berättandet och samtidigt knyta kontakter och skapa relationer med den samiska målgruppen.

Har ditt folkbibliotek ett intresse och en nyfikenhet på att lära sig om podcast som format, och om sin lokala samiska historia och nutid? Finns en vilja att ert bibliotek ska vara en självklar arena för möten och samiskt berättande? Då hjälper vi till med att hitta kontakter, att planera och renodla innehållet, med inspelning och publicering av podden.

Vad kan då en podcast vara? Det många tänker på är en inspelning där två eller fler personer samtalar om något specifikt eller mer allmän om allt och inget. Men en podcast kan lika väl vara en intervju, en dokumentär, ett reportage eller en uppläsning. Det kan vara precis vad som helst egentligen, podcasten är framförallt ett distributionssätt. Innehållet kan planeras väldigt fritt. Den här podcasten vill utgå från det lokala, det kommunala folkbiblioteket och lokala samiska röster.

Forskarcirkeln skeptikerspåret

I en forskarcirkel som genomfördes med handledning av forskare från Södertörns högskola, fick deltagarna utforska och problematisera betydelsen av digitaliseringen och biblioteket som en viktig samhällsaktör i digitaliseringsprocessen. Utgångspunkten var biblioteksmedarbetarens och bibliotekschefens praktiska kunskap, erfarenhet och kunnande. och metoden var essäskrivande. Ett urval av texter publicerades i en antologi som utkom i december 2020.

Bankdosor skam och sms-poesi: Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering.pdf

Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46
Bild på Johan Sundlöf
Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77
Bild på Jenny Lindmark Svedgård