Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Revidering av Västerbottens läns kulturplan 2012

Västerbottens läns kulturplan är ett regionalt verktyg för utvecklingen av kulturen i länet. Den är också underlag för Region Västerbottens ansökan om statsbidrag från Kulturrådet till de regionala kulturverksamheter som ämnas få statlig medfinansiering. I kulturplanen redovisar Region Västerbotten mål och prioriterade utvecklingsområden för perioden 2012-2015. Även om planen sträcker sig över fyra år ska […]

Västerbottens läns kulturplan är ett regionalt verktyg för utvecklingen av kulturen i länet. Den är också underlag för Region Västerbottens ansökan om statsbidrag från Kulturrådet till de regionala kulturverksamheter som ämnas få statlig medfinansiering. I kulturplanen redovisar Region Västerbotten mål och prioriterade utvecklingsområden för perioden 2012-2015. Även om planen sträcker sig över fyra år ska den vara ett aktuellt och levande dokument. Det ska vara möjligt att lägga till områden eller revidera och stryka sådant som inte längre är aktuellt. Revideringar av länets kulturplan inför 2013 kommer presenteras i en separat bilaga och tillföras gällande kulturplan. Det kommer inte ske några ändringar av kulturplanens disposition och struktur.

Förutsättningar för 2012-års revidering

  • Justering av direkta felaktigheter
  • Tillägg av nya textavsnitt som saknas i kulturplanen
  • Ändringar i utvecklingsområden på grund av förändrade mål eller redan genomförda åtgärder.

Mer information om möjligheten att lämna synpunkter hittar du här.

Skriv ut

3 juni, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer