Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om Alva kultur

Ett centrum för kultur i vården, Alva kultur, har inrättats på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inrättandet av ett kultur i vården-centrum innebär att en fysisk mötesplats för olika kulturarrangemang finns tillgängligt för patienter, anhöriga och anställda inom landstinget och ger möjlighet till miljöombyte och rekreation.

Alva kultur ska medverka till att utveckla nätverk inom och mellan kultursektor och vårdsektor för att främja kulturell växtkraft, mångfald och ökad hälsa i Västerbottens län. Alva kultur samordnar, uppmuntrar till och arrangerar olika former av kulturupplevelser och aktiviteter inom de tre sjukhusen och arbetar även med kultur i arbetslivet riktat direkt till personal inom landstinget.

Information om tillgänglighet
Lokalen Alva kultur har inga nivåskillnader, trappsteg, höga trösklar eller tunga dörrar.
Bra belysning finns. Ljudnivån är god och det finns teleslinga i lånedisken.
I lokalen återfinns höga och låga bord – bord som man kan sitta vid och stå vid.
Vid programverksamhet som författarsamtal och föreläsningar används mikrofoner.
Det går bra att besöka lokalen med rullstol, permobil och sjukhussäng.
I närheten återfinns en handikapptoalett.
Här kan man även sitta ner och vila en längre stund, somna på en soffa och amma sitt barn.
Är du inneliggande patient och har det svårt att besöka oss så besöker vi gärna dig på avdelningen

Alva kultur ligger i by 1D, mellan apoteket och centralhallen. Välkommen!

Kontakt: 090-785 87 30, sjukhusbibliotek.umea@regionvasterbotten.se

Ladda ner: Kultur på recept

Uppdaterad 3 oktober, 2017 kl 15:28 av Ann Helen Littbrand