Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger länets landstingspersonal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.  Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå.  Vi tillhör Länsbiblioteket i Västerbotten och är en del av Region Västerbotten.

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens gemensamma katalog.  Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med landstinget har du tillgång till medicinska e-resurser via landstingets intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till landstingen.  Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Västerbottens läns landsting.

Uppdaterad 30 maj, 2018 kl 10:18 av Maria Lundström

Aktuellt på Skellefteå sjukhusbibliotek

Perioden måndag 24 oktober till fredag 11 november har Skellefteå sjukhusbibliotek ett begränsat öppethållande. I bibliotekets läsrum kommer dock dagsfärska dagtidningar finnas och som vanligt erbjuder den spännande bokbytarhyllan läsäventyr av olika slag. Landstingsanställd personal kan med SITHS-kortet gå in på den medicinska fackbiblioteksdelen. Sjukhusbibliotekets e-tjänster ska fungera som vanligt under perioden, med reservation för […]