Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger länets landstingspersonal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.  Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå.  Vi tillhör Länsbiblioteket i Västerbotten och är en del av Region Västerbotten.

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens gemensamma katalog.  Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med landstinget har du tillgång till medicinska e-resurser via landstingets intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till landstingen.  Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Västerbottens läns landsting. Läs mer om Eira-samarbetet på Ineras sidor om Eira.

Uppdaterad 7 juli, 2017 kl 10:32 av Maria Lundström

Aktuellt på Skellefteå sjukhusbibliotek

Perioden måndag 24 oktober till fredag 11 november har Skellefteå sjukhusbibliotek ett begränsat öppethållande. I bibliotekets läsrum kommer dock dagsfärska dagtidningar finnas och som vanligt erbjuder den spännande bokbytarhyllan läsäventyr av olika slag. Landstingsanställd personal kan med SITHS-kortet gå in på den medicinska fackbiblioteksdelen. Sjukhusbibliotekets e-tjänster ska fungera som vanligt under perioden, med reservation för […]

Testperiod på det kliniska kunskapsstödet DynaMed Plus

DynaMed Plus är ett evidensbaserat kunskapsstöd för läkare som uppdateras dagligen. Läkemedelsdatabasen Micromedex finns integrerad. För mer information om Dynamed, gå till https://www.dynamed.com/home För att söka i DynaMed måste du befinna dig innanför landstingets datanät. Sök i DynaMed Plus För närvarande har landstinget ett treårigt avtal för en liknande tjänst UpToDate, som löper ut vid […]

Sjukhusbibliotekens vecka

Sjukhusbibliotekens vecka firas över hela landet bland annat för att uppmärksamma det allt större utbud av elektronisk information som sjukhusbiblioteken förmedlar. Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek blir det både föredrag och visningar av e-resurser. Se bifogade program.