Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger länets landstingspersonal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.  Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå.  Vi tillhör Länsbiblioteket i Västerbotten och är en del av Region Västerbotten.

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens gemensamma katalog.  Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med landstinget har du tillgång till medicinska e-resurser via landstingets intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till landstingen.  Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Västerbottens läns landsting.

Kontaktperson för Eira:

Maria Lundström
Skellefteå sjukhusbibliotek
maria.lundstrom@vll.se eller maria.lundstrom@regionvasterbotten.se
Tel. 0910- 77 17 77

Inom Umeåområdet är det Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek som ger lokal biblioteksservice.

 

Uppdaterad 7 juli, 2017 kl 10:51 av Maria Lundström