Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Service och tjänster

Skellefteå sjukhusbibliotek är ett kombinerat bibliotek. I gemensamma lokaler bedrivs medicinsk biblioteksverksamhet, allmän biblioteksverksamhet samt kultur i vården-verksamhet.

Sjukhusbiblioteket erbjuder dig på lasarettet, hälsocentraler och folktandvården i Skellefteå-området litteratur och annan media samt kulturupplevelser till nöje och nytta. Biblioteket vänder sig till patienter, anhöriga, personal verksam inom landstinget och andra intresserade.

Bibliotekets böcker, tidskrifter och annat kan du söka i sjukhusbibliotekets katalog.

I E-lib hittar du e-böcker att ladda ner samt strömmande ljudböcker.

Mer information om bibliotekets medicinska biblioteksverksamhet finns under rubriken medicinsk biblioteksverksamhet

Är du inlagd på sjukhuset och vill läsa eller lyssna på böcker och musik finns cd-spelare till utlån. Biblioteket lånar ut filmer till patienter och anhöriga. Kan du inte själv komma till biblioteket, ring eller skicka ett mejl så kommer biblioteket till dig.

Behöver du använda Internet kan du använda bibliotekets ”patient”-dator. Trådlöst nätverk finns. För landstingsanställda finns en arbetsdator uppkopplad mot landstingets intranät.

Regelbundet anordnas kultur i vården arrangemang, så som utställningar, berättande, föreläsningar, musik och tillfällen att prova på olika hantverk.

 

Uppdaterad 1 mars, 2017 kl 15:34 av Maria Lundström

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft

EU:s nya dataskyddsförordning kommer att träda i kraft i samtliga EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och syftar till att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

Revisorernas granskning av Region Västerbotten

I samband med förbundsfullmäktige den 28 mars redogjordes för revisionsrapporten för 2017. Det finns åtskilliga saker som är positiva men även saker att utveckla. En sådan sak gäller projektbeslut där det enbart finns en beslutsnivå i Region Västerbotten. Här menar revisorerna att det skulle behövas ytterligare en beslutsinstans så att man har två beslutsben. Dock har inte revisorerna hittat några sakliga fel i hanteringen. Förbundsstyrelsen kommer att avge sitt yttrande över rapporten i maj/juni.

Förslag på ny organisation

Landstingsstyrelsen föreslår en ny förtroendemannaorganisation samt förvaltningsstruktur för den nya regionkommunen till landstingsfullmäktige. Samtidigt har arbetet med att rekrytera en regiondirektör påbörjats.