NYHETER 2023-02-10

Sök stipendium för kultursamarbete inom Barentsregionen

Utlysningen av 2023 års Barents Scholarship for Culture and Cooperation är nu öppen. I år kommer stipendiater från Finland, Norge och Sverige att utses.

Fotografi, dansande par

Västerbotten är en av regionerna i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Working Group on Culture (WGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. Sedan februari 2022 deltar inte Ryssland i aktiviteter och arbetsgrupper.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser WGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017.

I år ska tre stipendiater utses, från Finland, Norge och Sverige. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete 

Sista dag för ansökan är 5 mars 2023. Beslut om stipendiater fattas under våren, stipendiet delas ut under hösten.

Stipendiet delas ut vartannat år sedan 2017. Tidigare års stipendiater från Sverige är: 

2021: Kenneth Mikko, fotografi
2019Broderigruppen FIMBRIA, konsthantverk
2017: Mona Mörtlund, litteratur

Mer information och länk till ansökan

Gemensamma riktlinjer, Barents Scholarship for Cultural Cooperation
Barents Euro-Arctic Council

Kontakt

Joakim Sandberg, regionkulturchef, Region Västerbotten
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

Pia Brinkfeldt
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan