Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Starkt kulturlän ställer krav på staten

För 2014 äskar Region Västerbotten om 68,5 miljoner kronor av Kulturrådet. Nästa år blir tredje året Västerbotten är med i samverkansmodellen.
– Den ökade dialogen gör länet ännu mer kulturstarkt och bidrar till att skapa öppna och kreativa medborgare, säger Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten.

Kulturplanen 2012–2015 är antagen av Region Västerbottens fullmäktige.
Planen är en överenskommelse med staten och är grund för ansökan om statliga anslag till delar av regional kultur. Med bilagan för 2014 äskar Region Västerbotten om 68,5 miljoner kronor av Kulturrådet.
Se bilaga Västerbottens läns kulturplan 2014: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/11/Kulturplan-Bilaga-2014.pdf

Nästa år blir tredje året Västerbotten är med i samverkansmodellen som är en process där Region Västerbotten i samverkan och dialog med kommuner och kulturverksamma tar fram den kulturplan som används i fördelning av statliga medel.
– Den ökade dialogen gör länet ännu mer kulturstarkt och bidrar till att skapa öppna och kreativa medborgare, säger Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten.

Det finns dock orosmoln av att den statliga nivån inte följer med i samma takt som regionala satsningar.
– För att samverkansmodellen ska bli slagkraftig är det nödvändigt att den statliga uppräkningen följer den kostnadsutveckling som finns i samhället, uttrycker Nina Björby.

Under 2014 kommer Region Västerbotten lägga särskilt fokus på följande områden:
• Det europeiska huvudstadsåret 2014
• Främja ökad tillgänglighet till kulturlivet i bred bemärkelse
• Förbättra villkoren för konstnärligt skapande
• Stärka dialogprocessen och utveckla samverkan mellan regionen, kommunerna, de regionala kulturverksamheterna och de fria professionella kulturskaparna.

För mer information:
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten, 070 627 49 96nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070 543 16 57ola.kellgren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer