Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

TV4 måste enligt avtal sända regionala program

– Fortfarande finns hopp om regionala nyheter om statsmakterna gör en vettig tolkning av avtalet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
För att sända i HD, måste TV4 även i fortsättningen sända regionala program.

– Fortfarande finns hopp om regionala nyheter om statsmakterna gör en vettig tolkning av avtalet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

För att sända i HD, måste TV4 även i fortsättningen sända regionala program.
Se sida 133, paragraf 9: 
http://www.radioochtv.se/Documents/Tillståndsprocesser/Marksänd%20tv%202014/Beslut%20och%20villkor/Tillstandsvillkor%20marksand%20tv%202014.pdf

Regionala program en tolkningsfråga
Myndigheten för radio och TV meddelar att mängden regionala program prövas av Granskningsnämnden för radion och tv, som är utsedd av regeringen. Myndigheten kan inte svara på vad som är en rimlig mängd för att kravens ska vara uppfyllda och menar att det är en tolkningsfråga.
Enligt TV4s presschef kan sändningar om regionalt väder utgöra det regionala programutbudet.

Regionernas väder är inte regionala program
Erik Bergkvist tycker inte sändningar om regionalt väder duger för att uppfylla kravet om regionala program. Han menar att det istället ökar oron om att de regionala inslagen kan förstärka en konserverad bild av Sverige.
– Västerbotten är mer än väder, och detsamma gäller för resten av Sveriges regioner. Västerbotten är ingen utländsk turistort där väder och badtemperatur är det mest intressanta, vi är en del av Sverige, säger Erik Bergkvist.

Rimligt med lokala redaktioner
Om regeringen håller fast vid att de inte kände till det nya avtalet och verkligen ställer upp för en allsidig mediabevakning från hela Sverige, då förväntar sig Erik Bergkvist att regeringen använder det utrymmet som avtalet fortfarande erbjuder.
– För att TV4 även i fortsättningen ska få ha den unika förmånen att sända i det allmänna marknätet, då är det en rimlig motprestation att även i fortsättningsvis upprätthålla lokala redaktioner som producerar program med regionalt innehåll, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

11 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer