Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2012-12-08 Vill du vara med och påverka din framtid?

Den 8 december klockan 10.00 – 15.00 anordnar projekten Ungdomsforum Norr och Ung Kultur Västerbotten en workshop för personer mellan 13 och 25 år.

Den 8 december klockan 10.00 – 15.00 anordnar projekten Ungdomsforum Norr och Ung Kultur Västerbotten en workshop för personer mellan 13 och 25 år.

Vi ska diskutera förutsättningar för att bo, leva och trivas i Västerbottens län. Hur tas engagemang tillvara? Vad finns det för förutsättningar och önskningar för en meningsfull fritid? Hur ser nutiden och framtidens Västerbotten ut?

Unga människor är ingen homogen grupp med enade åsikter. Däremot delar unga människor liknande förutsättningar, eller rent av brist på förutsättningar att ha inflytande över, och vara delaktiga i beslutsprocesser.

Workshopledare för dagen är Emma Bergman. Emma är utbildad kulturanalytiker vid Umeå Universitet och driver bland annat företaget Ogräns. Emma har stor erfarenhet av arbete med frågor som rör makt, delaktighet och demokrati, och står bakom många viktiga projekt och initiativ med unga som målgrupp.

Workshopen är ett inspel till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Den ska även ligga till grund för planering av en regional ungdomskonferens våren 2013.

För mer info om träffen kontakta

linn.edlund@regionvasterbotten.se

helena.lundgren@heliacon.se

Skriv ut
5 december, 2012 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Bilagor

  • Vad är RUS?

    Den regionala utvecklingsstrategin är Västerbottens läns samlade strategi för hållbar tillväxt och visar på de insatser och prioriteringar som vi i länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län. Strategin är övergripande, vilket innebär att den omfattar många olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur och utveckling av kulturlivet. Den riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling, så som kommuner, näringslivsorganisationer och högskolor. Läs mer här

Kommentarer