Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Där utvärderingen tar vid lyser delaktighetens röda tråd

Sitter för tillfället med att sammanställa den utvärdering som genomfördes efter konferensen Ung i Västerbotten som ägde rum 22-23 mars på Hotell Lappland i Lycksele. En konferens som projektet Ung Kultur Västerbotten, Länsbygderådets projekt Ungdomsforum Norr och Uv-nätverket i Västerbotten tillsammans arrangerad

Håller för tillfället på med att sammanställa den utvärdering som genomfördes efter konferensen Ung i Västerbotten som ägde rum 22-23 mars på Hotell Lappland i Lycksele. En konferens som projektet Ung Kultur Västerbotten, Länsbygderådets projekt Ungdomsforum Norr och Uv-nätverket i Västerbotten tillsammans arrangerade.

En utvärdering skedde den 23 mars i workshopform och en har skickats via mail för de som inte hade möjlighet att delta vid det tillfället.

Att deltagare på träffar och konferenser är behjälpliga med utvärdering är viktigt, och avgörande för fortsatt arbete. Även om en som arrangör slitit sitt hår för att allt ska bli så bra som möjligt finns det alltid sådant om kan, och bör förbättras. Alltid. En är aldrig allvetande. Aldrig._MG_6120

Konferensen planerades med målgruppen – unga. Det i sin tur har inte bara präglat förarbete, planering, arrangerande och genomförande. Det har också präglat utvärderingen . Där vikten av delaktighet lyser som allas vår bekanta röda tråd. Utan delaktighet och möjlighet att påverka hade denna konferens aldrig blivit det den blev, en reell och givande mötesplats.

Sådant som upplevdes mindre bra var bland annat att det borde informerats mer, till fler. Förslag på förbättringsåtgärder på programmet och att konferensen bör ha ägt rum under enbart helgdagar. I en utvärdering finner en högt och lågt. Men högt och lågt är subjektivt, och inget förtjänar att uteslutas i fortsatt diskussion. För den ene är stolen bekväm, för den andre en mardröm.

Såhär, någon månad efter konferensen genomförts, vill jag tacka deltagarna. Den gemensamma kunskap, erfarenhet, öppenhet och nyfikenhet ni bidrog med präglade dessa dagar och förmedlade energi och framåtanda.

Vi kunde givetvis inte låta bli att ställa frågan: behövs den här typen av mötesplatser?

Vi besvarades med ett enhälligt Ja.

Bild: Vanessa Marko och Cleo (Femtastic). Två av workshop-hållarna på konferensen Ung i Västerbotten.

Skriv ut

22 maj, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer