Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Höj rösten – få fler unga att rösta 2014

I torsdags den 9 januari var jag på det första utbildningstillfället i kursen ”Höj rösten 2014” som arrangerades i Skellefteå.

Höjrösten

I oktober skrev jag om att Ungdomsstyrelsen kommer att fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i 2014 års val till Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Målgruppen för projekten skulle vara unga och/eller utrikesfödda i alla åldrar. Den ansökningsperioden är nu över och Ungdomsstyrelsen befinner sig nu på en utbildningsturné på temat – Höj rösten – få fler unga att rösta 2014.

I torsdags den 9 januari var jag på det första utbildningstillfället i kursen ”Höj rösten 2014” som arrangerades i Skellefteå. Arrangörer för träffen var Europa Direkt Västerbotten, Studiefrämjandet och Ungdomsstyrelsen (inom ramen för Förvaltningspartnerskapet). Det var bra spridning på deltagarna – civila samhället, tjänstepersoner och beslutsfattare – något som resulterade i mycket intressanta diskussioner. En stor del av dagen kom att handla om hur vi i våra befintliga verksamheter/roller kan bidra till att öka valdeltagandet, hur civilsamhälle och myndigheter gemensamt kan bidra till att fler nyttjar sin rättighet – att rösta!

Ungefär häften av deltagarna på träffen har planerade projekt med anknytning till främjandet av ökat valdeltagande i Västerbottens län, och har således också skickat in ansökningar till Ungdomsstyrelsen gällande de riktade medlen för ändamålet. Det ska bli så intressant att följa de projekten!

Läs mer om ”Höj Rösten” och Ungdomsstyrelsens samtliga uppdrag gällande Valåret 2014 här

Skriv ut

13 januari, 2014 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer