Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Sveriges Ungdomsråd på informationsturné

Sveriges Ungdomsråd är under hösten ute på en nationell informationsturné. Turnén tar avstamp i  Sveriges Ungdomsråds projekt - Medborgarprojektet (med stöd från allmänna arvsfonden). Under ett års tid har 12 kommuner testat och utvecklat olika metoder för att öka möjligheten för reellt inflytande bland unga medborgare. Resultatet har nu sammanställts i en praktisk metodbok som konkret beskriver hur en kommun som vill utveckla sitt arbete kan gå till väga. Metodboken fick jag i handen i onsdags då jag deltog på deras träff i Umeå, hamnmagasinet.

IMG_20130919_161508

Sveriges Ungdomsråd är under hösten ute på en nationell informationsturné. Turnén tar avstamp i  Sveriges Ungdomsråds projekt – Medborgarprojektet (med stöd från allmänna arvsfonden). Under ett års tid har 12 kommuner testat och utvecklat olika metoder för att öka möjligheten för reellt inflytande bland unga medborgare. Resultatet har nu sammanställts i en praktisk metodbok som konkret beskriver hur en kommun som vill utveckla sitt arbete kan gå till väga. Metodboken fick jag i handen i onsdags då jag deltog på deras träff i Umeå, hamnmagasinet.

Josefine, kommunsamordnare, och Angelica, verksamhetschef, guidade oss genom samtliga metoder med en enormt inspirerande självklarhet. För visst borde det vara självklart att alla medborgare har samma möjlighet att påverka det samhälle vi lever i? Metodboken visar på, likt många andra rapporter och forskning, att unga vill engagera sig, i stort sett på samma sätt, i samma utsträckning och i samma frågor som vuxna (2013:14). Men att skillnaden är att de strukturer och system som råder idag inte möjliggör delaktighet och påverkan på samma villkor. Det är inte bara unga som stängs ute, ute även andra resurssvaga grupper har svårare att delta i det politiska rummet (2013:14). Just av den anledningen har de också valt att kalla projektet Medborgarprojektet, där metodboken, även om den utgår från unga är användbar på andra resurssvaga grupper. Och även på olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt.

Metodboken är pedagogisk och tydlig, men också inspirerande och uppmanar till handling. Dess styrka är att vi får ta del av tolv kommuner med helt olika förutsättningar, däribland Skellefteå och Arvidsjaur, och således också tolv olika metoder. Bland annat: sms-panel, politikerluncher, kringflyttande medborgarmöten, ungdomsledd granskning av kommunen, ungdomsråd och ungdomssamordnare med mera.

I vänster kolumn hittar ni rapporten – ”Ni kan bättre”, samt Sveriges Ungdomsråds hemsida där man bland annat kan ladda hem/beställa olika rapporter, de erbjuder även olika tjänster för kommuner, regioner och organisationer att komma igång med sitt delaktighets- och inflytande arbete.  Metodboken beställer du genom att skicka ett mail till info@sverigesungdomsrad.se.

Ha en fin dag!

Skriv ut
20 september, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Bilagor

  • Sveriges Ungdomsråd

    www.sverigesungdomsrad.se

     

Kommentarer