Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Ungdomsstyrelsen fördelar projektbidrag för att uppmuntra ökat valdeltagande

Ungdomsstyrelsen har i dagarna gått ut med att de ska fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i 2014 års val till Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

vakuvert

Valdeltagandet gick tydligt upp bland unga personer vid riksdagsvalet 2010. Bland dem upp till 30 år ökade valdeltagandet med nästan 4 procentenheter, som kan jämföras med en ökning med knappt 2 procentenheter i åldersgruppen 50-64 år. Samtidigt är valdeltagandet fortfarande jämförelsevis lågt bland unga. Trots att valdeltagandet på så vis har blivit mer jämlikt, kvarstår ändå stora skillnader (http://www.scb.se/Pages/PressRelease____311613.aspx) .

Ungdomsstyrelsen har i dagarna gått ut med att de ska fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i 2014 års val till Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Målgruppen för projekten ska vara unga och/eller utrikes födda i alla åldrar. Fokus ligger också på områden där valdeltagandet har varit lågt i tidigare val. De som kan söka bidragen är demokratiskt uppbyggda ideella föreningar, icke-statliga stiftelser och kommunala verksamheter. Ungdomsstyrelsen får lämna stöd till aktörer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan två år och som respekterar demokratins idéer (Skolor kan inte söka bidrag för aktiviteter som sker inom ramen för skolans undervisning och obligatoriska verksamhet). Projekten kan bestå av många olika typer av aktiviteter. Det kan vara att följa en politisk sakfråga före och efter valet, debatter, dans- teater- och andra kulturprojekt, skolturnéer, mediaprojekt med mera. Samtliga aktiviteter ska genomföras i Sverige. Bidraget finns att söka mellan den 1 november 2013 och den 3 januari 2014. Beslut kommer i februari 2014.

Mer information om bidragen: http://www.ungdomsstyrelsen.se/valbidrag

Information om Ungdomsstyrelsens övriga valsatsningar: http://www.ungdomsstyrelsen.se/valaret-2014

Skriv ut

28 oktober, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer