Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utdelning av Folkhälsopriset Ung kultur 2012

– Hälsa och kultur hänger ihop och att arbeta för folkhälsa bland unga kulturutövare är en dubbelvinst och en satsning på framtiden. Grattis alla vinnare, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Pristagarna bjuds in till Region Västerbottens fullmäktigesammanträde den 28 november för mottagande av diplom och prischeck.

– Hälsa och kultur hänger ihop och att arbeta för folkhälsa bland unga kulturutövare är en dubbelvinst och en satsning på framtiden. Grattis alla vinnare, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Pristagarna bjuds in till Region Västerbottens fullmäktigesammanträde den 28 november för mottagande av diplom och prischeck.

Folkhälsopriset Ung kultur och hälsa är ett pris för de som arrangerar, arbetar med eller representerar ung kultur i länet. Folkhälsopriset ska stärka någon kategori som baseras på några av de folkhälsopolitiska målen. 2012 fördelas 100 000 kronor mellan fem pristagare av tjugo inlämnade förslag.

Pristagarna är inriktade på någon av följande kategorier: trygg och säker sexualitet, hälsofrämjande fysiska aktiviteter, mat och hälsa och nolltolerans mot droger.

Trygg och säker sexualitet
Fritidsgården i Vilhelmina – 20 000 kr
Kontakt: Kenneth Hellberg, Ida Olsson, Petra Jonsson 0940-141 42

Hälsofrämjande fysiska aktiviteter
Gycklarna, ”Lek gycklare”, Umeå – 20 000 kr
Kontakt: Linus Albihn 073 840 19 84, lekgycklare@gmail.com
Studiefrämjandet Lycksele – 20 000 kr
Kontakt: Maria Dahlström, 0950-14560, lycksele@studieframjandet.se

Mat och hälsa
Gymnasiesärskolan, Umeå – 20 000 kr
Kontakt: Sandra Johansson 090-16 52 29, sandra.johansson@umea.se

Nolltolerans mot droger
Allan Schwartz, Romsk konsult, Skellefteå – 20 000 kr
Kontakt: Allan Schwartz, Skellefteå 070 351 04 20

För mer information om Folhälsopriset Ung kultur
Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070-54 31 657, ola.kellgren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Skriv ut

7 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Motiveringar

  Trygg och säker sexualitet
  Kenneth Hellberg, Ida Olsson, Petra Jonsson, Fritidsgården i Vilhelmina
  De arbetar målinriktat mot ungdomar vad gäller trygg och säker sexualitet, mat och hälsa samt Nolltolerans mot droger. De utbildar sig inom HBT och säker sexualitet för att bättre förstå ungdomarnas vardag och för att kunna finnas till när ungdomarna behöver prata om det. Det finns kondomer att få för de som inte vågar fixa det på annat sätt. I fritidsgårdens cafeteria har de förändrat innehållet mot mer hälsosam kost och de bakar själva och med ungdomarna för att förändra ungdomarnas matvanor och öka deras kunskaper. Det är också nolltolerans mot droger i ordinarie verksamhet men också vid alla evenemang som de arrangerar. Dessutom så åker de inte iväg på andra arrangemang om de inte är drogfria.

  Hälsofrämjande fysiska aktiviteter
  Gycklarna, Linus Ahlbin, Hamnmagasinet, Umeå
  ”Lek som en Gycklare” är träning inom nycirkus där alla är välkomna. Verksamheten kännetecknas av: inkluderande, könsneutralitet, egen organisering, lekfullhet, hälsofrämjande fysisk och psykisk aktivitet. 2004 antog riksdagen två nationella mål för ungdomspolitiken: ungdomar ska ha verklig tillgång till makt och ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd. Sveriges folkhälsomål 1 om delaktighet och inflytande uttrycker för att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Många verksamheter och många föreningar är väldigt instrumentella. Du ska anpassa dig till ett klockslag, en ev utrustning, en medlemsavgift, ev krävs prestation för deltagandet. ”Gycklarna” är det motsatta, vem som helst kan vara med, det är frivilligt, krävs ingen motprestation som medlemsavgift eller utrustning/klädsel – en expressiv verksamhet. Gycklarna har en egen organisation, plats och tid för utövandet. Under torsdagarna träffas man på Hamnmagasinet för att träna och utmana sig och andra i olika boll, käglor, eld, band och balansformer. Gycklarna finns även på den offentliga arenan vid olika arrangemang som bland annat Kulturnatta. Utövarna/gycklarna har inkluderat en bredd av ungdomar med olika förutsättningar, sociala och ekonomiska förutsättningar.

  Hans Granström, Studiefrämjandet Lycksele
  Hans har med sitt idoga och engagerande arbete för alla ungdomar också
hjälpt ungdomsmusiker/grupper att träna och att få spela, och lyft deras självförtroende för att våga komma ut i rampljuset och synas och höras vid olika arrangemang, både inom och utom kommunens gränser. Han arbetar även intensivt för ungdomars sociala hälsa. Hans är mycket
populär och känd för sitt engagemang bland ungdomarna.
Under de senaste åren har Hans också aktivt deltagit i den årliga
Hälsoveckan med olika musik och arrangemang/aktiviteter för och med ungdomar i Lycksele.

  Mat och hälsa
  Sandra Johansson, Gymnasiesärskolan, Dragonskolan, Umeå
  Sandra Johansson har, i sitt arbete som hemkunskaps- och idrottslärare på gymnasiesärskolan genom stort engagemang och kompetens och systematiskt arbete med gymnasiesärskolans elever, utvecklat deras hälsofrämjande idrottsaktiviteter kopplat till hälsosam mat och livsstil. Detta är en verksamhet som bidrar till att särskolans elever får en bra och individanpassad grund för sitt fortsatta liv efter skolan - anpassad till var och ens personliga nivå.

  Nolltolerans mot droger
  Allan Schwartz, Romsk konsult i Västerbotten och Norrbotten, Skellefteå
  Allan Schwarz har stöttat romska ungdomar såväl ekonomiskt som tids- och resursmässigt och arbetat mot missbruk, kriminalitet, våld och utanförskap. Allan har, i ett identitetsstärkande syfte, ägnat mycket tid åt att aktivera ungdomarna via idrott, meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Han har ställt upp för ungdomarna när de behövt hjälp, stöd och rådgivning. Han har fyllt fadersrollen hos ett flertal och gett kunskaper om ett sunt levnadssätt och mycket mer därtill.

Kommentarer