Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Välkomnar återställare till regional kultur

Regionala kulturföreträdare samlades i slutet av förra veckan på kulturdepartementet för att diskutera kultursamverkansmodellen med kulturminister Alice Bah Kuhnke. Regeringen återför 15 miljoner kronor till den regionala kulturen i vårbudgetpropositionen, och vill se ökad fokus på kulturarvsfrågor.

Regionala kulturföreträdare har träffats på kulturdepartementet för att diskutera kultursamverkansmodellen med kulturminister Alice Bah Kuhnke. Regeringen återför 15 miljoner kronor till den regionala kulturen i vårbudgetpropositionen, och vill se ökad fokus på kulturarvsfrågor.

– Regionerna får tillbaka 15 miljoner kronor till regionala kultursatsningar, medel som kulturverksamheterna behöver för att utveckla både sig själva och Västerbotten, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten.

Regeringen föreslår att anslaget till de regionala kulturverksamheterna höjs med 15 miljoner kronor. Regeringens ambition är att kulturen ska nå fler i hela landet och vara mer jämlik.

Kultursamverkansmodellens syfte är att ge ökat genomslag för regionala prioriteringar, samt främja samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer. Besked om fördelningen av medlen kommer i halvårsskiftet. Det finns även förhoppning om ökad satsning på regional kultur för 2016.

Nina Björby pekar på vikten av att ha en fortsatt nära dialog med kulturdepartementet kring hur de statliga medlen ska användas. Tidigare har vissa statliga medel öronmärkts, något som Björby tror minskar kultursamverkansmodellens trovärdighet:

– Vi måste kunna föra dialog med staten om nya nationella satsningar, där det inte kastas tillbaka till regionala prioriteringar i modellen. Då får vi ingen utveckling, bara inlåsning. För oss i Västerbotten är Skogsmuseet i Lycksele en sådan brännande fråga.

Under träffen med kulturdepartementet uttryckte kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen inom kulturdepartementets budget särskilt vill lyfta kulturarvsfrågan, en prioritering som Nina Björby välkomnar:

– Kulturarvet är en mycket viktig beståndsdel för att genom vår historia förstå vår nutid och skapa gemensamma plattformar. Sen får man inte glömma att den konst och kultur som skapas idag är framtidens kulturarv.

För mer information:

Nina Björby, 070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

20 april, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer