Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten för Kultur och Hälsa i EU

– Äntligen har vi lyckats få till en konferens om Kultur och Hälsa tillsammans med 40 andra regioner från 13 länder i Europa, uttrycker Marita Fransson (S),

– Äntligen har vi lyckats få till en konferens om Kultur och Hälsa tillsammans med 40 andra regioner från 13 länder i Europa, uttrycker Marita Fransson (S), ledamot i Region Västerbottens kulturberedning och Västerbotten läns landstings Hälso- och sjukvårdsnämnd.

Under flera år har det pågått diskussioner inom AER om vikten av kultur i ett hälsoperspektiv. Västerbottens läns landsting tog initiativ till konferensen redan 2008 och sedan dess har Marita Fransson lett AER:s arbete med Kultur och Hälsa.
– Vi valde att anordna konferensen i Istanbul för att få fler regioner att delta. Genom att dagen före och efter, anordna ordinarie möten för socialpolitik och folkhälsa samt kultur utbildning och ungdom har vi registrerade deltagare från båda inriktningarna, säger Jenny Mozgovoy, internationell strateg, Region Västerbotten.

Kultur för bättre hälsotillstånd
På många håll i Europa diskuteras hur olika livsaspekter indirekt kan påverka ett hälsotillstånd där kultur är en del. I norra Sverige börjar det Kultur och Hälsa bli mer eller mindre ett vedertaget begrepp och inom flera sektorer pågår eller i alla fall försök att ge ökad hälsa just genom kultur.
Umeå kommun är ett exempel som aktivt jobbar med kultur, hälsa och äldre. Eleanor Bodel och Marie Lundin, projektledare i Umeå kommun deltar i konferensen för att berätta om hur de ser på kulturaktiviteter för äldre i ett hälsoperspektiv.

Deklaration för satsningar på Kultur och Hälsa
Men AER är inte nöjd med utvecklingstakten. Organisationen anser att det kunde bli en snabbare utveckling om EU kunde satsa riktade medel på området.
– Avsikten är att konferensen med deltagare från både hälso- och kulturområdet ska ställa sig bakom en deklaration med uppmaning till EU att tydligare lägga in kultur i sin policys för hälsa och även utlysa riktade projektmedel för Kultur och Hälsa, berättar Jenny Mozgovoy.

Se programblad för konferensen
Se deklarationen i sin helhet

För mer information kontakta:

Jenny Mozgovoy, internationell strateg, Region Västerbotten, 070-785 10 44
Marita Fransson (S), ledamot i Region Västerbottens kulturberedning och Västerbottens läns landstings Hälso och sjukvårdsnämnd, 070-699 19 67

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

14 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta AER
    Assembly of European regions (AER) är Europas största oberoende regionala nätverk. AER består av mer än 270 regioner från 33 länder och 16 interregionala organisationer.  AER är sina medlemmars politiska röst och ett forum för interregionalt samarbete. 70 procent av medlemmarna är från EU och 30 procent från andra europeiska länder.
    AER Sverige består av 15 landsting, regionförbund och regioner.
    Arbetet är uppdelat i tre kommittéer: Kommitté 1- ekonomi och regional utveckling, Kommitté 2- socialpolitik och folkhälsa samt Kommitté 3- kultur, utbildning och ungdom.

Kommentarer