Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Region Västerbotten och Umeå2014

Umeå 2014 och Region Västerbotten bjuder in till debatt i Almedalen kring kultur. Novgorodgränd 1 i Visby 1 juli - torsdag 3 juli.
Klirr i kassan av kultur? Varför är alla tysta när medierna tystnat-om mediaskuggan över norra Sverige med Sverker Olofsson samt Kultur mot rasism, Convoy och Late Night show med Sverker Olofsson.

Klirr i kassan av kultur?

Går det att räkna hem en kultursatsning – och får man det – eller ska kulturen bara finnas för sin egen skull? En diskussion om kulturell tillväxt med utgångspunkt från kulturhuvudstaden Umeå. Umeå2014 har ända sedan utnämningen fått kritik för att pengar tas från den kommunala kassan och satsas på kultur, men den första analysen visar på en kraftig ökning av antalet besökare i Umeå och norra Sverige. Det ser ut som att Umeå kan räkna hem sin satsning. Frågan är bara hur man räknar ut vilket värde som skapats för kommuninvånarna – och hur man kommunicerar det. Och om hur man skapar jobb och tillväxt med kulturen som draghjälp.

Medverkande: Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ansvarig för Umeå2014, Umeå kommun. Lars Westin, professor i regionalekonomi, Umeå universitet. Dan Hjalmarsson, Generaldirektör, Myndigheten för tillväxtanalys, Gunilla Carlsson, Ordförande riksdagens kulturutskott, Sveriges riksdag, Nina Björby, Ordförande i Region Västerbottens kulturberedning, Region Västerbotten, Anna Olofsson, Marknadschef, Umeå kommun, Gunilla Samberg, konstnär, Jonas Jonsson, stadsdirektör, Umeå kommun, med flera.

Moderator: Pia Sjögren

Dag: Tisdag 1 juli 2014 kl 13.00 – 16.00

Plats: Novgorodgränd 1, Visby

Livesändning via www.regionvasterbotten.se/direkt

Medarrangörer: Swedbank och Almi Nord

Varför är alla tysta när medierna tystnat – om mediaskuggan över norra Sverige

Varför är media mer intresserade av att beskriva norra Sverige med schabloner än att grundligt och sakligt bevaka det som händer i regionen? Samma tendenser syns i övriga Sverige. Om ”gammel-medierna” överger norra Sverige måste det satsas på de nya. TT har lagt ner sin enda redaktion i norra Sverige och bevakar området från Stockholm. SVT ska omforma och dra ner på nyhetsbevakningen i norra Sverige och TV4 lägger ner sina lokalredaktioner. Området mellan Uppsala och Kiruna är mer än halva Sverige och ska bevakas huvudsakligen från Stockholm. Årets sommarpratare domineras av Stockholms innerstad – ingen har bostad norr om Bollnäs. Allt detta samtidigt som Sveriges två tillväxtregioner ligger i Norr- och Västerbotten och Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014.

Medverkande: Sverker Olofsson, Journalist och samhällsdebattör, Anders Westermark, vd, Norran, med flera.

Moderator: Sverker Olofsson

Dag: Tisdag 1 juli 2014 kl 16.00 – 17.00

Plats: Novgorodgränd 1, Visby

Livesändning via www.regionvasterbotten.se/direkt

Medarrangörer: Swedbank och Almi Nord

Kultur mot rasism – Debatt: Umeå2014 och den samiska representationen

Vad händer när ett urfolk som sedan urminnes tider blivit osynliggjorda får en central plats i en stad? Vilka blir reaktionerna och hur kan kulturen fylla de kunskapsglapp som skapar fördomar? Kunskapsbristen om den samiska kulturen har blivit tydligt under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Redan vid ansökningsförfarandet arbetade samiska organisationer med tematiska projekt som skulle vara bärande för Umeå2014. Under den stora invigningen blev det därför naturligt att samiska kulturaktörer och teman skulle genomsyra invigningsceremonin. Under och efter invigningen ifrågasattes den samiska närvaron, och rasistiska och kränkande kommentarer förekom. Umeå2014 vill synliggöra den samiska kulturen och på så vis minska de kunskapsglapp som finns. Under seminariet vill vi berätta om och diskutera hur vi har arbetat och ställa frågan: hur kan kulturens kraft användas för att synliggöra och förändra rådande strukturer?

Medverkande: Anne Woulab, producent, Sapmi today, Eva Conradzon, Projektledare för Ubmejen Biejvieh – Samisk vecka, Umeå Sameförening, Michael Lindblad, Ordförande, Umeå sameförening och ledare av det Samiska konstnärliga rådet för Umeå2014, Annette Löf, Forskare, Cesam, Sven-Olov Edvinsson, Kommunalråd, Umeå kommun, Nina Björby, kulturberedningens ordförande Region Västerbotten, med flera.

Moderator: Sverker Olofsson

Dag: Onsdag 2 juli kl 13.00 – 14.00

Plats: Novgorodgränd 1, Visby

Livesändning via www.regionvasterbotten.se/direkt

Convoy

Convoy i Visby är en installation och performance skapad av konstnär Gunilla Samberg. Sexton barnvagnar med växande gräs är installerade i Helge Ands ruin från 1200-talet. Vitklädda förare kommer att under fem dagar att gå i procession genom centrala delar av Visby. Convoy är en räddningsaktion som hämtar sin inspiration från samisk tradition, ekologi och mytologi. Convoy vill aktivera vårt gemensamma ansvar för en hållbar utveckling och använder växande gräs och barnvagnar som symboler, som manar oss att värna om vår genensamma miljö; jord, luft och vatten för kommande generationer.

Vernissage/visning: Måndag 30 juni kl 17.00-18.30 i Helge And ruin, 50 m norr om Domkyrkan.

Välkomna, ta gärna med gäster. Tisdag 1 juli kl 11.30 kollektiv performance i centrala Visby.

Late Night Show – Vem grillar Sverker Olofsson ikväll?

Utfrågning, tisdag 1 juli, onsdag 2 juli, torsdag 3 juli, kl 21.00-22.00, Medverkande:Sverker Olofsson, politiker och företagsledare, med flera.

Livesändning via www.regionvasterbotten.se/direkt

För mer information:

Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten, 070-666 49 95,thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt för Region Västerbotten:

Ingela Hjulfors  Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
30 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer