NYHETER 2022-09-23

Västerbottens kulturstipendiater 2022

Nu står det klart vilka som blir årets mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier. Tre av länets aktiva konstnärer har valts ut inom kategorierna bildkonst, design och musik. Precis som tidigare år delas även ett hedersstipendium ut, den här gången till en av länets mest betydande konstnärinnor.

Bild på en Dront
Ett pågående projekt om dronten belyser utmaningar kring miljö, exotism och kolonialism Foto: Helena Wikström, årets bildkonststipendiat

– Jag är alltid lika glad att vi i Region Västerbotten kan fortsätta ge stipendier till ett antal konstnärer i länet. Det betyder mycket att vi på detta sätt kan vara en del i att stötta de enskilda personer som skapar, då de är en viktig förutsättning för det fria kulturlivet och regionens utveckling, säger Nina Björby (S) ordförande i Kulturutskottet, Region Västerbotten.

Kulturstipendiater 2022:
Bildkonst: Helena Wikström
Design: Agnes Väppling
Musik: Amanda Lindgren
Hedersstipendium: Fransesca Quartey


OM ÅRETS KULTURSTIPENDIATER

BILDKONST

Helena Wikström, Holmsund
tilldelas Region Västerbottens bildkonststipendium på 150 000 kr

Motivering: Helena Wikström ger sig orädd i kast med nya projekt, bemästrar nya tekniker och berättar nya historier. Genom sina arbeten kommunicerar konstnären ny kunskap, blottlägger tidigare okända sammanhang och kallar på uppmärksamhet kring aktuella frågeställningar. Det pågående projektet om dronten belyser utmaningar kring miljö, exotism, kolonialism, ställer frågor kring bildens trovärdighet och är tänkt att publiceras i bokform.

Helena Wikström är ytterst aktiv och synlig inom regionens konstsammanhang, bland annat som en av grundarna till Galleri Verkligheten, aktiv i Iaspis-gruppen samt ansvarig för programmet på Vita Kuben. Hennes konstnärskap håller genomgående hög kvalitet och är en av regionens mest framstående röster.

f. 1964
Kontakt: infohelenawikstrom@gmail.com 


DESIGN

Agnes Väppling, Umeå
tilldelas Region Västerbottens musikstipendium på 75 000 kr

Motivering: Agnes Väppling redovisar tydligt hur hennes undersökande designprocess genom tovningstekniken kan leda fram till nya skulpturala formspråk som både främjar en lokal produktion och tillvaratagandet av traditionell kunskap om fårull. Stipendiaten har stor potential att främja en konstnärlig utveckling med hållbara material och tekniker, sprungen ur den västerbottniska slöjdtraditionen – en utveckling som kan bidra till samhällets transformation i hållbar riktning.

Region Västerbottens kulturstipendium 2022 inom design tilldelas Agnes Väppling för utforskandet av nya användningsområden och produktutveckling med materialet ull.

f. 1992
Kontakt: agnesvappling@gmail.com 


MUSIK

Amanda Lindgren, Umeå
tilldelas Region Västerbottens musikstipendium på 75 000 kr

Motivering: Amandas musik berör och inspirerar. Med en tydlig närvaro och konstnärlig integritet verkar hon i olika roller och samarbeten, med Ljudinstitutet i Umeå som utgångspunkt.

Amanda har gett ut sin mammas musik postumt, ingår i indiebandet Jeff Elliot och debuterar under hösten med soloprojektet Tree hugger. Genom sitt unika sätt att förvalta ett personligt kulturarv sätter hon existentiella frågor i rörelse. Med vad som tycks vara en nedärvd kreativ kraft, fortsätter hon att utforska makt och sårbarhet, men också platsens betydelse för skapandet.

Genom stipendiet vill vi ge Amanda Lindgren förutsättningar att fördjupa och vidareutveckla sitt konstnärskap.

f. 1988
Kontakt: amanda.h.lindgren@gmail.com 


HEDERSTIPENDIUM

Fransesca Quartey, Skellefteå
tilldelas Region Västerbottens hederstipendium 2022 och får motta en hedersgåva i form av en statyett av konstnären Antti Savela.

Motivering: Region Västerbottens hedersstipendium 2022 delas ut till en av länets mest betydande konstnärinnor. 2013 tog Fransesca Quartey över Västerbottensteatern och lyckades med att förvalta tradition men också bygga in förnyelse i organisation och scenuttryck. Under hennes år har allt fler länsbor valt att möta hennes ensemble och på Västerbottensteatern finns nu en fantastisk mix av gästspel, klassisk teater och en så älskad sommarscen.

I syfte att göra scenkonsten än mer tillgänglig för publiken så har ett viktigt uppdrag för Fransesca Quartey varit att föra in teatern i Sara Kulturhus. Att flytta ett teaterhus verksamhet in i helt ny miljö är en krävande uppgift värdig en skicklig konstnär och ledare. Tack vare Fransesca och många medarbetare arbete så firar nu Sara kulturhus 1 år med teatern som en del av sitt DNA.

Kontakt: fransescaquartey@outlook.com 


För mer information

Nina Björby
Ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten
070-627 49 96 nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90 joakim.sandberg@regionvasterbotten.se,

Tillbaka till nyhetslistan