Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottens kulturstipendiater uppvaktades under Mötesplats Lycksele

Region Västerbottens kulturstipendiater har under en ceremoni i Lycksele den 31 maj tagit emot sina priser. De fyra pristagarna uppmärksammades i samband med regionfullmäktige under Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele.

Stipendiaterna är Gerd Aurell, bildkonst, Jögge Sundqvist, slöjd, Catharina Carlsson, design, och årets hederspris tilldelas Kaarina Åström.

– Årets kulturstipendiater visar på den bredd och spets vi har inom det västerbottniska kulturlivet. För att Västerbotten skall utvecklas behövs bildkonst, design och slöjd av hög kvalitet men även eldsjälar som jobbar i bakgrunden för att andra ska lyckas – årets stipendiater är goda exempel på detta, Mattias Larsson (C), kulturberedningens vice ordförande.

Mattias Larsson (C) och fullmäktiges ordförande Janeth Lundberg (S) uppmärksammade stipendiaterna under fullmäktige i Lycksele genom att överräcka blommor, diplom och statyetten som tilldelas hederspristagaren Kaarina Åström – Gerd Aurell, bildkonst, får 150 000 kronor och Jögge Sundqvist, slöjd, Catharina Carlsson, design får 75 000 kronor vardera.

Med på plats i Lycksele var Jögge Sundqvist och Kaarina Åström.

– Det är en fantastiskt stor ära att ta emot Västerbottens slöjdstipendium, inte bara för mig utan även för hela slöjdkonsten i länet. Vi har en fantastiskt slöjdtradition som fått leva kvar generation efter generation, något jag själv är en del av, säger slöjdstipendiaten Jögge Sundqvist.

– Jag vill göra ett medskick till politiken att inte glömma bort kulturen, allt handlar inte bara om jobb och hårda frågor. Kulturen är livsviktig för oss alla, och inte minst för barnen, därför ska de speciellt kommas ihåg när kulturfrågorna prioriteras, säger hedersprisstagaren Kaarina Åström.

Stipendiaterna offentliggjordes tidigare i maj under förbundsstyrelsens sammanträde i Umeå. Vid tillfället uttryckte kulturberedningens ordförande, Nina Björby (S), vikten av att ge stöd åt kulturutövare.
– Att stärka kulturen i Västerbotten genom att ge enskilda individer möjlighet att fördjupa sig och utveckla sitt konstnärsskap är bra för hela länet. Jag är otroligt stolt över att vårt län.

Nomineringarna för respektive kategori lyder:

BILDKONST 2017 (150 000 kr)

Gerd Aurell

Region Västerbottens bildkonststipendium 2017 tilldelas konstnären Gerd Aurell, Holmsund. Genom Gerds konstnärskap möter vi angelägna frågeställningar om vår tid. Genom sitt noggranna förhållningssätt till tematik och materialitet, lyfter Gerd de intima samtalen likaväl som de stora påståendena. Komplexitet i tematik gestaltas med enkelhet i bild. Ljud, text och rörlig bild blir egna komponenter i berättelsen som förmedlas i verken.
Genom stipendiet vill vi ge Gerd Aurell möjligheten att arbeta koncentrerat, dels med ett helt nytt verk om hormoslyr, dels med att fortsätta utveckla sitt performativa tecknande.

072-254 55 05
SLÖJD 2017 (75 000 kr)

Jögge Sundqvist

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området slöjd tilldelas Jögge Sundqvist, Kasamark, Umeå.

Jögge Sundqvist har genom sin slöjd lyft den västerbottniska slöjdtraditionen till en ny nivå. Han har sammankopplat det egna formspråket, stor kunskap om hantverket och materialets möjligheter med det traditionella västerbottniska slöjdtraditionerna. Jögges slöjd sträcker sig från traditionella bruksföremål till utsmyckningar i offentliga miljöer. Genom ett idogt och målmedvetet arbete, med de traditionella slöjdteknikerna och den västerbottniska traditionen är Jögge en ambassadör för den västerbottniska slöjden inte bara i länet utan även nationellt och internationellt.
Genom stipendiet vill vi ge Jögge Sundqvist möjligheten att utveckla, utforska och fördjupa den praktiska och intellektuella kunskapen om de Västerbottniska slöjdtraditionerna i trä.

070-6948908

DESIGN 2017 (75 000 kr)

Catharina Carlsson

Region Västerbottens kulturstipendium 2017 inom området design tilldelas modisten och grafiska formgivaren Catharina Carlsson, Holmsund. Catharina utvecklar ett historiskt hantverk till ett relevant, nutida formspråk där estetik, hållbarhet och funktion väger lika. Hennes talang har uppmärksammats av designpublikationer internationellt, såsom italienska Vogue och isländska magasinet Man. Ur ett designhistoriskt, folkbildande och yrkesutbildande perspektiv avser Catharina att skapa den designpublikation som idag saknas; hon vill beskriva nya hantverkstekniker och metoder, historisk kunskap, materialkännedom och hållbarhet.
Genom stipendiet vill vi ge Catharina Carlsson möjligheten att utveckla den egna hantverks- och designprocessen samt dokumentera och flytta fram positionerna för ett modernt modistyrke.

070-6796209
HEDERSSTIPENDIUM 2017 (Statyett)

Kaarina Åström

Kaarina Åström, rektor, kultur- och integrationsansvarig vid Storumans kommun, en av Västerbottens mest kreativa kulturtjänstepersoner, får hederstipendiet för sitt målinriktade arbetssätt och för sitt genuina och starka engagemang för kultur. Kaarina Åström utstrålar och sprider positiv energi och har genom åren med små medel och genom samverkan med andra organisationer, verksamheter och kommuner framgångsrikt lyft kulturen i Storuman och Västerbotten. Ett tydligt bevis på detta var Storumans kommuns nominering till utmärkelsen årets kulturkommun 2015 av fackförbundet Vision. Kaarina Åström har även varit engagerad i arbetet med Umeå kulturhuvudstadsår 2014, genom bland annat arbetet med det uppmärksammade ”Kul-Tur-tåget”, ett tåg laddat med kultur som var en del av invigningen av Kulturhuvudstadsåret.

073 105 31 33


För mer information:

Bella Lawson
bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-676 72 73

Skriv ut

31 maj, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer