Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bild: Årets kulturstipendiater fr.v Anna Kristensen, bild, Mia Westin, teater och Amanda Billberg, dans.

Lyssna

Västerbottens kulturstipendier 2015

Region Västerbottens styrelse har beslutat att tilldela Anna Kristensen, Umeå, årets bildkonststipendium på 150 000 kronor. Kulturstipendier tilldelas Amanda Billberg, i dans och Mia Westin, i teater, de får 75 000 kronor vardera och Ivar Tornéus, Umeå, tilldelas ett hedersstipendium i form av en skulptur.

Region Västerbottens styrelse har beslutat att tilldela Anna Kristensen, Umeå, årets bildkonststipendium på 150 000 kronor. Kulturstipendier tilldelas Amanda Billberg, i dans och Mia Westin, i teater, de får 75 000 kronor vardera och Ivar Tornéus, Umeå, tilldelas ett hedersstipendium i form av en skulptur.

– Jag är stolt över att bo och verka i ett så bra kulturlän som Västerbotten med många kvalificerade sökanden. Jag hoppas att stipendierna ger stipendiaterna ett litet andrum så att de får möjlighet att utveckla sig själva och sin konstart, säger Nina Björby, (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län.

Från och med år 2014, under en försöksperiod på tre år, prioriteras två kulturella områden som varierar från år till år. Under år 2015 är dessa områden dans och teater och varje stipendium uppgår till 75 000 kronor. Med anledning av Kulturhuvudstadsåret har summan på bildkonststipendiet höjts till 150 000 kronor under samma försöksperiod. Hedersstipendiet påverkas inte.

Ceremoni och utdelning av kulturstipendier genomförs i samband med Mötesplats Lycksele den 3 juni.

Bildkonststipendium – 150 000 kronor

Motivering: Region Västerbottens bildkonststipendium 2015 tilldelas i år Anna Kristensen, f. 1956 och bosatt i Sörfors, Umeå, som nyfiket fortsätter att utforska världen och sitt eget konstnärskap. Med utgångspunkt i sin en egen släkts historia lyfter Anna Kristensen både mänsklighetens mörker och ljus samt ansvaret för att vårda begrepp som frihet och medmänsklighet. I en orolig tid då antidemokratiska krafter vuxit sig starkare ställer Anna Kristensens konst inte bara frågor utan söker också svar.

Anna Kristensen, bildkonstnär, 073-03 50 352

Dansstipendium – 75 000 kronor

Motivering: Region Västerbottens kulturstipendium 2015 inom konstområdet dans tilldelas i år dansaren Amanda Billberg, f. 1985 i Umeå och bosatt i Holmsund. Amanda Billberg arbetar interdisciplinärt i ett landskap av dans, performance och koreografi. Genom sitt konstnärskap vill hon utforska identiteter och ifrågasätta normer. Det visar sig inte minst i den föreställning hon vill utveckla om neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns ett brinnande intresse för Amanda Billberg att vara en verksam och utvecklande del av kulturlivet i Västerbotten. Kulturstipendiet kommer att hjälpa henne att utvecklas som danskonstnär och att utveckla sitt koncept om neuropsykiatriska funktionshinder och dans samt att knyta nya kontakter och relationer med regionen.

Amanda Billberg, dansare, 070-22 53 025

Teaterstipendium- 75 000 kronor

Motivering: Region Västerbottens kulturstipendium 2015 inom konstområdet teater tilldelas i år Mia Westin, f. 1971 och uppväxt i Delsbo, numera bosatt i Umeå. Mia Westin är en kraftfull och kreativ aktör i Västerbotten vars konstnärskap kännetecknas av stor integritet, humor och värme. Hennes professionella kompetens och konstnärliga ambitioner är viktiga komponenter och hennes föresats att iscensätta Vaginamonologerna av Eve Ensler kommer att bli till stor glädje för en publik i både Västerbotten och Norrbotten.

Tanken är att detta stipendium skall bli det inspirerande startskottet till en fortsatt

kulturell diskussion om kön. I detta fall mer specifikt det kvinnliga.

Mia Westin, skådespelare, 070-58 65 286

Hedersstipendium – skulptur av Antti Savela

Motivering: Kulturberedningens hedersstipendium tilldelas i år konstvetaren Ivar Tornéus, f. 1942 i Tornedalen och bosatt i Umeå, för sina insatser som föreläsare och konstpedagog. Ivar Tornéus är fd lärare vid konstvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, numera Institutionen för kultur och medievetenskaper. Initierat, medryckande och med stor respekt för konsten och dess utövare kan han som ingen annan berätta om ett konstverks tillblivelse och betydelse. Det på ett sätt som bildligt talat får det att växa i betraktarens öga, även från en till synes anspråkslös utgångspunkt. Ivar Tornéus är känd för sina populära konstvandringar i Umedalens skulpturpark eller bland de konstnärliga utsmyckningarna i universitetets lokaler. Han har också varit en uppskattad ciceron på konststudenternas utlandsexkursioner.

Ivar Tornéus tog initiativet till boken Skulpturguide Umeå (2006) och han ingick också i det konstnärliga råd som arbetade med Konstvägen Sju älvar på 1990-talet. Konstvägen Sju älvar som sträcker sig från Holmsund i öst till Borgafjäll i väst lever vidare än idag. En del konstverk har med tiden ersatts av nya och det är fortfarande en konstnärlig installation av yppersta klass. Hedersstipendiet utgörs av en skulptur av Antti Savela som föreställer Västerbottens landskapssvamp, rynkad tofsskivling eller som den numera kallas rimskivling.

Ivar Tornéus, konstvetare, 070-545 51 81, 090-13 04 98

För mer information:
Nina Björby, (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070 543 16 57

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Fakta Västerbottens kulturstipendier
Västerbottens första kulturstipendium delades ut 1963 och då till sångerskan Christina Öqvist-Matton och skulptör Bo Holmlund som vardera mottog 2 500 kronor i Rådhuset i Umeå. Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna ska delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet. Bildkonst­stipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län.
Några av de som tidigare mottagit kulturstipendier är: författare Sune Jonsson, textilkonstnär Clara Salander, konstnären Sture Meijer, operasångerska Carina Strandberg, journalist Mats Rosin.

Skriv ut

7 maj, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer