Lokala programområden (LPO)

För att skapa bättre förutsättningar att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda vårdmötet anpassas lokala programområden till den nationella programområdesstrukturen. LPO är mottagare av nationella kunskapsunderlag och tillsätter ändamålsenliga lokala arbetsgrupper (LAG) samt förmedlar och tydliggör uppdrag till dem.