Webbinarier

På den här sidan samlar vi intressanta webbinarier kopplade till kunskapsstyrningen i Västerbotten.

 

1/12 Nu implementeras det nya vårdförloppet för KOL i Västerbotten

Lokal Arbetsgrupp (LAG) Astma KOL presenterar ett nytt vårdförlopp. Vad innebär detta för oss som region? Vad behöver medarbetarna tänka på? Vilken betydelse har vårdförloppet för patienten?

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL, Jennie Liling Ståhl närsjukvårdsområdeschef, Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska, Maria Bergh, distriktsläkare m fl.

24/11-22 Nu implementeras vårdförlopp höftledsartros i Västerbotten

Lokal Arbetsgrupp (LAG) Höftledsartros presenterar ett nytt vårdförlopp. Vad innebär detta för oss som region? Vad behöver medarbetarna tänka på? Vilken betydelse har vårdförloppet för patienten?

Presentatörer:

  • Volker Otten, medicinsk chef, arthro- och tumörsektionen, Rörelseorganens centrum
  • Mimmi Sokka, fysioterapeut, Storuman sjukstuga
  • Ulrika Holmgren, specialistsjukgymnast/utvecklingskoordinator, Ersboda hälsocentral
  • Karin Gebart-Hedman, verksamhetsutvecklare Digitalisering
  • Maria Carlsson, verksamhetsutvecklare Digitalisering

LAG uppföljning covid-19 genomför sedan våren 2021 en webbinarieserien kring post covid-19. Varje del är cirka 40 minuter lång och tar upp en rad aspekter kopplat till en allt större patientgrupp som lider i sviterna av en infektion. Nedan ser du länkar till sändningarna och presentationer som använts i dem.

Kommande sändningar

Det finns inga planerade sändningar i dagsläget.

Tidigare sändningar

12/5 Covid-19: nationella sjukskrivningsmönster första vågen - en del av GOT-LOCO studien

Om webbinariet:
Hanna Persson ansvarar för projektet GOT-LOCO i Göteborg. Forskningen omfattar konsekvenser av covid-19 för personer som sjukhusvårdats, samt kring nationella mönster för sjukskrivning vid  covid-19 under den första vågen.

Dessutom presenterar Christina Wiklund sjukskrivningsstatistik för Västerbotten och nationellt

Medverkande:
Hanna Persson
, docent, överfysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Christina Wiklund, verksamhetsutvecklare försäkringsmedicin, hälso-och sjukvårdsförvaltningens stab Region Västerbotten

24/2 Nära två års erfarenheter från Uppföljningsmottagning covid-19, Karolinska universitetssjukhuset

Om webbinariet:
Judith, Marcus och Malin är ansvariga för UppCov - Infektionsstudien respektive ReCov - Hälsoprofessionsstudien vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De har nu sett över 1500 patienter, både dem som legat på sjukhus pga Covid-19 men framförallt dem som initialt inte behövt sjukhusvård men även dem som i senare skede utvecklat postcovid. De kommer att dela med sig av sina breda erfarenheter.
 
Medverkande:
Judith Bruchfeldt, Docent, överläkare, Infektion, Karolinska universitetssjukhuset
Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sjukgymnast, sektionschef, Karolinska Institutet
Marcus Ståhlberg, specialistläkare, med dr, ME hjärta–kärl, Karolinska universitetssjukhuset

10/2 Dysfunktionell andning – bedömning, behandling och utvärdering samt förekomst hos patienter med postcovid

9/12 Om post covid-19 hos barn upp till 18 år

4/11 Efter sex månader med postcovid-mottagning – det här har vi lärt oss!

23/9 Rehabiliteringsbehov efter sjukhusvårdad covid-19

9/9 Luktsinnet i coronans tid

2/9 Uppdatering av covid-19-situationen inför hösten

3/6 Erfarenheter av rehabilitering vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

27/5 Rekommenderade tester och instrument för uppföljning efter covid-19

20/5 Erfarenheter från hemrehabilitering efter covid-19 i Skellefteå

6/5 Sjukskrivningar och förändringar i socialförsäkringen med anledning av covid-19

29/4 Erfarenheter av rehabilitering för personer med Covid-19 vid Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT) och Medicincentrum, NUS

22/4 Erfarenheter att lägga upp rehabilitering efter covid-19 vid Örnsköldsviks sjukhus

15/4 Erfarenheter av Uppföljningsmottagning covid-19, Karolinska sjukhuset, Solna

8/4 Ventilatorbehandling och respiration på IVA

1/4 Uppföljning efter svår covid-19 med intensivvård, preliminära resultat från Skåne

18/3 Erfarenheter från infektionskliniken vid NUS och resultat från CoVUm-studien

4/3 Introduktion LAG Uppföljning efter Covid-19/Erfarenheter från IVA och Speva på NUS