Webbinarier

På den här sidan samlar vi intressanta webbinarier kopplade till kunskapsstyrningen i Västerbotten.

 

1/12 Nu implementeras det nya vårdförloppet för KOL i Västerbotten

Lokal Arbetsgrupp (LAG) Astma KOL presenterar ett nytt vårdförlopp. Vad innebär detta för oss som region? Vad behöver medarbetarna tänka på? Vilken betydelse har vårdförloppet för patienten?

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL, Jennie Liling Ståhl närsjukvårdsområdeschef, Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska, Maria Bergh, distriktsläkare m fl.

LAG uppföljning covid-19 genomför sedan våren 2021 en webbinarieserien kring post covid-19. Varje del är cirka 40 minuter lång och tar upp en rad aspekter kopplat till en allt större patientgrupp som lider i sviterna av en infektion. Nedan ser du länkar till sändningarna och presentationer som använts i dem.

Kommande sändning

10/2

Dysfunktionell andning – bedömning, behandling och utvärdering samt förekomst hos patienter med postcovid

Medverkande:
Carina Hagman Bitr verksamhetschef, Specialistsjukgymnast, Med Dr, Region Dalarna
Monika Fagevik-Olsen, Universitetssjukhusöversjukgymnast, adjungerad professor i fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Om innehållet:
Både Carina och Monika är ledande i Sverige inom området. Carinas avhandling handlade om dysfunktionell andning och Monika har nu stor erfarenhet av problemet från sitt arbete med postcovid-patienter i Västra Götaland.

Webbinariet sänds live 10/2, kl 12.10-13.30, och kan följas via denna länk! (Teams)

Tidigare sändningar:

9/12 Om post covid-19 hos barn upp till 18 år

 

4/11 Efter sex månader med postcovid-mottagning – det här har vi lärt oss!

23/9 Rehabiliteringsbehov efter sjukhusvårdad covid-19

9/9 Luktsinnet i coronans tid

2/9 Uppdatering av covid-19-situationen inför hösten

3/6 Erfarenheter av rehabilitering vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

27/5 Rekommenderade tester och instrument för uppföljning efter covid-19

20/5 Erfarenheter från hemrehabilitering efter covid-19 i Skellefteå

6/5 Sjukskrivningar och förändringar i socialförsäkringen med anledning av covid-19

29/4 Erfarenheter av rehabilitering för personer med Covid-19 vid Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT) och Medicincentrum, NUS

22/4 Erfarenheter att lägga upp rehabilitering efter covid-19 vid Örnsköldsviks sjukhus

15/4 Erfarenheter av Uppföljningsmottagning covid-19, Karolinska sjukhuset, Solna

8/4 Ventilatorbehandling och respiration på IVA

1/4 Uppföljning efter svår covid-19 med intensivvård, preliminära resultat från Skåne

18/3 Erfarenheter från infektionskliniken vid NUS och resultat från CoVUm-studien

4/3 Introduktion LAG Uppföljning efter Covid-19/Erfarenheter från IVA och Speva på NUS