Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-08-15 Inspirationsdag – ykestävlingar på skolnivå som ett stöd för undervisning och bedömning.

Skolverket och Region Västerbotten inbjuder till en inspirationsdag där fokus är kvalitetsutveckling och ökad attraktivitet för yrkesutbildningar i gymnasieskolan.

Skolverket och Region Västerbotten inbjuder till en inspirationsdag där fokus är kvalitetsutveckling och ökad attraktivitet för yrkesutbildningar i gymnasieskolan. Förutom inspirationsföreläsningar diskuteras hur tävlingsmoment kan användas inom respektive yrkesområde för bedömning av kunskap men även hur skoltävlingar kan bidra till ökad attraktivitet för yrkesutbildningar och ökad entusiasm hos eleverna. Arbetet ska resultera i exempel på möjliga tävlingsmoment för specifika yrken och/eller gemensamt för alla yrkesprogram. Inspirationsdagen är tänkt som ett stöd för det vardagliga arbetet i gymnasieskolans yrkesutbildningar, och att formativ bedömning underlättas genom erfarenhetsutbyte mellan yrkeslärare från de fyra norrländska länen. Målet med dagen är ökad kunskap om hur yrkeskompetens kan jämföras och prövas.

OBS! Ta med exempel på uppgifter som ni gör i karaktärsämnen i årskurs ett. Målet med workshoparna under dagen när att utifrån programgemensamma ämnen skapa en skoltävlingsuppgift.

Tid:
15 augusti 2013, Vi börjar kl. 09.00 med fika, därefter inleds inspirationsdagen kl. 0930. Dagens avslutas kl. 16.15.

Plats:
Scandic Plaza i Umeå

Målgrupp:
Yrkeslärare och rektorer i gymnasieskolorna i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland

Pris:
Inspirationsdagens är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch.
Deltagare bekostar resor och ev. logi. För bokning av logi: http://www.visitumea.se/

Anmälan: Anmälan är stängd

Program: Program finns att ladda ner till vänster på den här sidan.

Välkomna!

 

För frågor:
Katarina Sjöström
katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se
070-3773720

Lotta Naglitsch
Lotta.naglitsch@skolverket.se
073-3773489

Allan Pinaitis
allan.pinaitis@skolverket.se
073-3773349

Skriv ut

3 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Skolverket och Region Västerbotten inbjuder till en inspirationsdag där fokus är kvalitetsutveckling och ökad attraktivitet för yrkesutbildningar i gymnasieskolan.

  • Skolverket och Region Västerbotten inbjuder till en inspirationsdag där fokus är kvalitetsutveckling och ökad attraktivitet för yrkesutbildningar i gymnasieskolan.

Kommentarer