Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kickoff, ledarspåret i Digitalt först: användaren i fokus

Välkommen till en viktig konferens för dig som är bibliotekschef i Västerbotten! Konferensen arrangeras inom ramen för satsningen Digitalt först: användaren i fokus. Digitalt först i det här sammanhanget är kompetens- och verksamhetsutveckling av bibliotekspersonal och bibliotek kring ett snabbt föränderligt och genomgripande område: digitalisering.

Nationellt handlar det om kompetensutveckling av 4 806 personer och verksamhetsutveckling av 1 120 verksamheter. Som chef inom biblioteksverksamheten i en kommun är du ytterst viktig i den här processen, och under konferensen delar, lär, testar och bryter vi i frågor om ledarskap och digitalisering.

Tid: 29-30 november 2018, lunch-lunch
Plats: Elite Hotel Mimer, Umeå
Målgrupp: Bibliotekschefer och -ansvariga i Västerbottens län

Dagen är kostnadsfri och inkluderar luncher, fika, gemensam middag samt logi för hitresta deltagare.

Anmäl dig här senast 26 oktober

Program

29 november

Ankomst, incheckning

12.00 LUNCH

13.00 Hej och välkomna!
Pia Brinkfeldt & Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare, Länsbiblioteket i Västerbotten och länets strategiska arbetsgrupp

Läget och arbetet hittills i Västerbotten

13.20 Digitalt först – en sammanfattning av länets digitala insatser
Rebecca Eriksson, projektledare Digitala servicecenter Västerbotten

Vilka insatser görs idag vid kommunbiblioteken i Västerbotten i syfte att öka digital kompetens och motverka utanförskap? Rebecca presenterar en färsk kartläggning och resonerar om hur insatserna integreras i biblioteksverksamheten och kopplar till planer och styrdokument.

13.45 Ledarens roll i Digitalt först med användaren i fokus
Eleonor Grenholm, samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna i Digitalt först: användaren i fokus.

I det nationella biblioteksprojektet Digitalt först med användaren i fokus ska biblioteken etablera sig som nav för digital kompetens genom ett kompetenslyft av bibliotekspersonalen. För att detta ska bli verklighet är ditt engagemang som ledare avgörande. Eleonor presenterar projektets ledarskapsspår.

14.45 FIKA

15.15 Om arbetsplatslärande och ledarskap
Johanna Rådeström, Leg. psykolog, Specialist i arbets- och organisationspsykologi, Psykologpartners

Omvärlden förändras snabbt vilket medför höga krav på anpassning, flexibilitet och lärande hos dagens organisationer och arbetsplatser. Förmåga att identifiera sina utmaningar och hitta lösningar på dessa blir viktigt för framgång och överlevnad. Involvering och delaktighet från hela arbetsplatsen blir en viktig del i förändringsarbetet. Hur kan ledare arbeta med förändring med hjälp av och genom medarbetarna? Hur skapas en lärande organisation med engagerade medarbetare?

16.30 Raketworkshop #1: Utmaningar 

17.00 Avslut

18.00 – 20.30 MIDDAG med digital kompetens i diodform

30 november

Frukost

08.30 Raketworkshop #2: Faktorer

9.00 Digitalt först förändrar hela verksamheten
Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens, Region Västerbotten

Om digitaliseringens förändringspotential och det digitala ledarskapets utmaningar. Tillsammans genomför vi en kort workshop kring Digitalt först utifrån utbildningen ”Att leda digital förändring” som just nu genomförs i 13 kommuner i Norr- och Västerbotten.

10.15 Raketworkshop #3: Åtgärder

10.45 FIKA

11.15 7 sätt att äga världen Andreas Ekström, kulturjournalist på Sydsvenskan Malmö-Lund

Om hur makt, pengar och kunskap har snedfördelats i den digitala revolutionen – men också vilka enorma möjligheter som därför har uppenbarat sig: att bygga nya affärer, nya sociala samspel och det internet vi verkligen vill ha. ”Sju sätt att äga världen” är på en gång en omvälvande samtidsanalys och en apell för digital demokratisering.

12.15 Tack och hej, vad händer nu?

Tid för mingel och samtal.

12.30 LUNCH

 

Läs vidare:
Digitalt först-bloggen (Kungliga biblioteket)
Digitala servicecenter Västerbotten
Digitala Västerbotten
Andreas Ekström
Organisation och ledarskap, Psykologpartners

Skriv ut

11 oktober, 2018 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer