Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Stor obalans på Västerbottens bostadsmarknad

12 av 15 kommuner i Västerbotten lider av bostadsbrist, trots att bostadsbyggandet i länet ökat kraftigt se senaste åren. Frågorna om Västerbottens bostadsmarknad engagerar många, och därför arrangeras Samhällsplaneringsdagarna i Lycksele den 19–20 oktober.

Samhällsplaneringsdagarna, som arrangeras av Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, samlar politiker, tjänstepersoner och andra intressenter till diskussioner om samhällsplanering. Fokus för årets samhällsplaneringsdagar är bostadsbyggande och bostadsmarknad.

– Det går inte att undgå att länets bostadsmarknad har sina utmaningar, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Det är givetvis glädjande att efterfrågan av boende i länets kommuner är stort, men om inte utbud och efterfrågan kan mötas hämmas länets tillväxt.

Enligt den Bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen publicerar årligen har 12 av länets 15 kommuner ett underskott på bostäder. Mellan 2015 och 2016 ökade bostadsbeståndet med 2 920 bostäder, 68 procent av dessa inom Umeå kommun. En jämförelse visar att bostadsbeståndet i Västerbottens län ökade mer än genomsnittet i riket. Under 2017 och 2018 planeras för uppförande av 2 359 resp. 1 715 bostäder. Av dessa förväntas 90 procent att byggas i länets kustkommuner. Att 45 av bostäderna planeras att uppföras inom fjällkommunen Storuman är värt att särskilt nämna.

I endast 3 av länets 15 kommuner råder balans på bostadsmarknaden- i Bjurholm, Sorsele och Åsele. I övriga kommuner råder underskott.

– Det är naturligt att bostadsbyggandet är som störst i kustkommunerna, det är där tillväxten är som störst, säger Erik Bergkvist. Men samtidigt är det viktigt att vi lyfter hela länets förutsättningar att bygga nytt, och att kunna bygga attraktiva bostäder. Kommuner där tillväxten går långsamt eller som saknar tillväxt är i särskilt stort behov av detta, då man behöver fler konkurrensmedel för att kunna växa.

Vid dagarna i Lycksele deltar Alf Karlsson som är statssekreterare åt Bostadsminister Peter Eriksson och Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert vid SKL. Erik Bergkvist hoppas att konferensen ska öka de centrala partnernas förståelse för norra Sveriges och inlandets utmaningar kopplat till bostadsförsörjningen.

– Kommuners förutsättningar till stadsplanering ser väldigt olika ut i hela landet. Vi behöver öka regeringens och den centrala nivåns förståelse för detta, säger Erik Bergkvist.

Hela programmet för Samhällsplaneringsdagarna finns här.

Du kan även ta del av Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys för 2017 här.

Konferensen livestreamas här.

För mer information:

Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

 

Skriv ut
18 oktober, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer