Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-11-27-28 Avslutningskonferensen för Give me five

Till bibliotekschefer, rektorer, skolchefer, utbildningsledare, utbildningsstrateger, regionkulturchefen i Västerbottens län samt ansvariga vid Biblioteks- och informationsvetenskap resp Lärarhögskolan Umeå universitet.

Välkomna till Ansia i Lycksele 27-28 november 2013

Tanke och handling går vidare

Länsbiblioteket i Västerbotten bjuder in till en konferens om det långsiktiga strategiska arbetet med barns läs- och språkförmåga. Hur ser det kommunala resp regionala uppdraget och ansvaret ut? Hur kan vi bäst nyttja gemensamma resurser? Vilka samarbeten pågår i länets kommuner mellan biblioteken och förskolor? Vad är vinsterna? Vilka utvecklings-möjligheter finns?

Under två dagar kommer biblioteks- och förskolepersonal att berätta om, visa upp och dela hinder och framgångsfaktorer, under ledning av Ulla Wiklund. Hon är rytmiklärare och lärarutbildare, forskare och en flitigt anlitad skolutvecklare inom språkutveckling, estetik och pedagogik. www.ullawiklund.se/. Ulla kommer också att ge en inspirationsföreläsning om reflektionens betydelse för tankens utveckling.

Ungefär vart 5:e år har vi från regional nivå drivit fördjupade samarbetsprojekt med bibliotek och förskola som aktiva parter: Läslustombud på förskolorna i Norrland 2000, Leka Språka Lära 2005 och Give me five 2010/11-13. Här, tillsammans med lokala arbeten, finns en rik erfarenhetsbank att bygga vidare på. Med relativt små medel ges ett stort bidrag till barns språk- och läsutveckling och barns möjlighet till att uppleva delaktighet i samhället.

Give me five är ett västerbottniskt läs- och berättarprojekt med femåringen i fokus, som nu är inne på det tredje och avslutande året med statliga medel. Länsbiblioteket och kommun-biblioteken har varit ägare av projektet och bjudit in förskolan att delta. Barn, böcker och berättande har varit fokus. Femåringar och deras förskole- och bibliotekspersonal har arbetat med spännande, utmanande, roliga och nyskapande bilderböcker och utvecklat nya färdigheter och uttryckssätt. Hur går det att arbeta med bara en bok? Vad händer när barns frågor får vara vägledande?

Nu är det dags att utbyta erfarenheter, synliggöra arbetsprocesser och lärprocesser. Vad har hänt under de här tre åren? Vad är värt att arbeta vidare med i kommunerna?

Ni är hjärtligt välkomna att delta i konferensen och dela våra erfarenheter!
Vi börjar med förmiddagskaffe 27/11 och avslutar med eftermiddagskaffe 28/11.
Konferensen är gratis, men kostnad för kost och ev. boende tillkommer.

Skriv ut

25 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • Boende kan förslagsvis bokas här: www.ansia.se, tel 0950-100 83 eller www.hotelllappland.se, tel 0950-370 00

    ANMÄLAN görs här!

Kommentarer