Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-11-14 Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien!

“Bibliotekarierollen blir allt mer mångfacetterad. Det krävs specialistkunskaper samtidigt som bibliotekarier behöver en pågående kompetensutveckling i takt med den snabba medieutvecklingen /…/ Hela branschen uttrycker svårigheter att rekrytera bibliotekarier med rätt kompetens “ ur Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi, kapitel 6 Med avstamp i den nationella biblioteksstrategin bjuder vi […]

“Bibliotekarierollen blir allt mer mångfacetterad. Det krävs specialistkunskaper samtidigt som bibliotekarier behöver en pågående kompetensutveckling i takt med den snabba medieutvecklingen /…/ Hela branschen uttrycker svårigheter att rekrytera bibliotekarier med rätt kompetens “

ur Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi, kapitel 6

Med avstamp i den nationella biblioteksstrategin bjuder vi in till reflektion och diskussion kring vilka kompetenser som behövs i framtidens bibliotek.

Länk till programmet

Datum
Måndag den 14 november 2016

Tid
Klockan 9.30 – 16.00

Lokal
Tystnad, Folkets bio, Väven i Umeå

Information
Deltagaravgift 400 kronor inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika. Studenter vid Biblioteks- och informationsvetenskap betalar 200 kronor.

Välkommen med din anmälan via detta webbformulär senast 9 november.

Anmälan är bindande men det går bra att någon annan tar din plats vid förhinder.

Dagen arrangeras av Svensk biblioteksförenings Regionförening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek och Länsbiblioteket i Västerbotten, Region Västerbotten

Skriv ut
17 oktober, 2016 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer