Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

300 000 kr till litteraturprojekt i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har beviljats 300 000 i utvecklingsbidrag från Kulturrådet för Det litterära Västerbotten - projektet.

Länsbiblioteket i Västerbotten har beviljats 300 000 i utvecklingsbidrag från Kulturrådet för Det litterära Västerbotten – projektet.

Projektmålet är att Utveckla Västerbottens litterära infrastruktur så att det blir lättare att bli och vara författare i Västerbotten, och därmed stärka litteraturen som konstform, ett mål som om det nås kommer att leda till att det blir fler verksamma författare i Västerbotten, och fler litterära verk som publiceras.

Detta gynnar konstarten litteratur och dess professionella utövare, som ofta lever under ganska knappa omständigheter. Vi ser ett stort behov av att denna yrkesgrupp kan få understöd av en mycket stark litterär infrastruktur, en infrastruktur som delvis finns i idag i regionen, men som behöver utvecklas betydligt för att den litterära traditionen i Västerbotten, traditionen av berättande, skrivande och författande människor, ska finnas kvar även i en framtid.

Vi ser att detta kommer att leda till ett län där litteraturintresset bland länets invånare står högt och att det kreativa klimatet för alla som bor och vistas i länet stärks, vilket gynnar andra konstarter, som ofta bygger på och inspireras av författarnas berättelser. En ökad samverkan och ett ökat utbyte mellan konstarterna kommer kunna leda till många intressanta konstnärliga verk i framtiden.

För mer information om projektet, kontakta:

Carl-Axel Gyllenram
Telefon: 090-16 37 23
E-post: carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se

Susanne Ljungström
Telefon: 090-16 37 16
E-post: susanne-ljungstrom@regionvasterbotten.se

Skriv ut

10 april, 2013 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer