Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Banbrytande litteraturapp utvecklas i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har beviljats 970 000 kr av Kulturbryggan för att under 2016 påbörja ett projekt där en mobilapplikation för att skapa nya litteraturupplevelser av västerbottniska författare ska tas fram.

 Länsbiblioteket i Västerbotten har beviljats 970 000 kr av Kulturbryggan för att under 2016 påbörja ett projekt där en mobilapplikation för att skapa nya litteraturupplevelser av västerbottniska författare ska tas fram.

– Projektet kan anses vara banbrytande, säger Carl Axel Gyllenram, chef för Länsbiblioteket i Västerbotten. Mötet mellan teknik och litteratur i det här formatet kommer kunna förändra och utveckla upplevelsen av litterära verk.

Projektet, som heter Litterapp, har beviljats 970 000 kr från Kulturbryggan vilket gett förutsättningar att ta fram en publik app. I en förstudie som genomfördes 2014/2015 har kulturutförare och verksamheter reflekterat över hur förståelse för litteratur och läslust kan öka genom det mervärde som teknik kan ge. Förstudien resulterade i en prototyp av en app kring litteratur och författarskap, som fungerar som utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen. Initiativtagare är Länsbiblioteket i Västerbotten, en del av Region Västerbottens kulturenhet.

I appen ska författare med anknytning till Västerbotten finnas representerade med presentationer, litterära verk, platser och funktioner för att användare ska kunna ta del av regionens författarskatter på ett helt nytt sätt. I appen ska man kunna läsa, lyssna och titta samtidigt och på så sätt uppleva litteraturen på ett helt nytt sätt. En användare kan bland annat bli inkastad i de berättelser som kretsar kring just den platsen den befinner sig på för stunden. Författare ska även ges möjlighet att publicera material direkt i appen.

– Projektet är nyskapande då det inte finns någon liknande mobilapplikation i Sverige, säger Carl Axel Gyllenram.

Carl Axel Gyllenram tror att appen kommer kunna användas i biblioteksverksamhet för att bygga broar mellan litteratur och teknik, exempelvis i referensarbete, sagostunder eller boksamtal. Appen skulle också kunna användas som verktyg i utbildningssammanhang genom att levandegöra litteratur för elever och studenter.

Projektet pågår under 2016 och 2017. Under projektperioden ska appen utvecklas och lansering väntas ske under senare delen av 2017.

För mer information:

Carl-Axel Gyllenram, 070-258 57 26, carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se

Pia Brinkfeldt

Bibliotekskonsulent Länsbiblioteket i Västerbotten

070- 516 57 45, pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
13 november, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer