Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Annika Edlund tilldelas Minervapriset 2014

Kulturnämnden i Umeå har beslutat att tilldela bibliotekarien Annika Edlund Minervapriset 2014. Länsbiblioteket i Västerbotten gratulerar Annika till priset.

Grattis Annika Edlund, Grubbebiblioteket, som tilldelas årets Minervapris

Kulturnämnden i Umeå har beslutat att tilldela bibliotekarien Annika Edlund Minervapriset 2014. Länsbiblioteket i Västerbotten gratulerar Annika till priset.

Kulturnämndens motivering:

Många talar idag om en kris för läsandet bland barn och unga och sjunkande utlåning av böcker på biblioteken. Det gäller inte Umeå. Umeborna använder sina bibliotek betydligt mer än riksgenomsnittet. Detsamma gäller utlåningen av barnböcker. Här ligger Umeå dubbelt så högt i jämförelse med riksgenomsnittet. Det finns olika förklaringar bakom dessa framgångar. Den viktigaste är att Umeå har många kunniga och engagerade bibliotekarier som varje dag gör betydande insatser för att stimulera och öka intresset för böcker och läsandet. En av dessa är Annika Edlund.

Annika kallas ibland för ”superbibliotekarien”, ett epitet som hon mer än väl förtjänar. Hon har sedan länge varit professionellt och ideellt engagerad för att öka intresset och läslusten för barn- och ungdomslitteraturen. Det har gett henne en berättigad plats i Alma-juryn som varje år delar ut världens förnämsta och största barn- och ungdomslitteraturpris. Hon är också en av dem som startade den numera utbredda och högt uppskattade program- och författarverksamheten på Ersbodabiblioteket, sedermera Grubbebiblioteket, tillsammans med olika föreningar, studieförbund och bokhandlare i Umeå. Annika är dessutom en av initiativtagarna och drivande kraft bakom Bokcafé Pilgatan som nu har utvecklats till en nationellt välkänd och mycket uppskattad mötesplats för svenska och internationella författare, föreläsningar och litteratur- och folkbildningsintresserade umebor. Därför förtjänar Annika Edlund Umeå kommuns Minervapris under kulturhuvudstadsåret 2014.

Om Minervapriset
Minervapriset instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och föreläsningsförening. Den delas ut av kulturnämnden till utövare eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst Västerbotten. Första gången det skedde var 1977.
Årets prisutdelning äger rum 1 december.

Lars-Gunnar Olsson, amatörhistorier, Umeå, är årets andra prismottagare.

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se

Skriv ut

27 oktober, 2014 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer