Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Biblioteksstatistiken för 2012 klar

Kungliga biblioteket som är statistikansvarig myndighet för Sveriges offentligt finansierade bibliotek presenterar nu den slutgiltiga biblioteksstatistiken för 2012.

Kungliga biblioteket som är statistikansvarig myndighet för Sveriges offentligt finansierade bibliotek presenterar nu den slutgiltiga biblioteksstatistiken för 2012. 

Den fullständiga rapporten Bibliotek 2012 och all statistik finns att ladda ner från Kungliga bibliotekets webbplats.

Besök och utlån

Antalet registrerade fysiska besök på biblioteken minskar. Folkbiblioteken i Sverige hade 1,4 miljoner färre besök 2012 än 2011. En bidragande orsak kan vara att 25 folkbiblioteksfilialer har stängts det senaste året.

Närheten till ett folkbibliotek minskar alltså för många vilket i sin tur påverkar antalet fysiska besök och lån av tryckta böcker och tidskrifter negativt, men ökningen av e-mediernas användning ökar inte i motsvarande antal trots att e-boksutlåningen, nationellt, ökat med 289 procent mellan 2009 och 2012. Lånen av fysiska medier är alltjämt helt dominerande på folkbiblioteken.

Västerbotten går dock mot riket som visar på minskad total utlåning (exkl. e-musik) och ökar istället antalet utlån med 1,3 procent från 2011.

E-boksutlåningen i Västerbotten har under det senaste året ökat med 125 procent, men utgör fortfarande bara omkring 1 procent av den totala utlåningen.

Arrangemang

Folkbiblioteken i landet anordnade 108 247 publika aktivitetstillfällen 2012, vilket är en ökning. Totalt sett är 63 procent av aktiviteterna riktade till barn och unga. Närmare 12 000 biblioteksvisningar och data/internetkurser anordnades på folkbiblioteken, och på sjukhusbiblioteken deltog 6 500 i lärarledd biblioteksundervisning.

Folkbiblioteken ägnar sig åt en omfattande läsfrämjande verksamhet. Den enskilt vanligaste aktiviteten som anordnades var bokprat, boksamtal eller läsecirklar speciellt riktade till barn och ungdom, 21 procent av det totala antalet aktiviteter var klassade som sådana.

Folkbiblioteken är en viktig aktör för att fler människor ska få möjlighet att kunna använda och över huvud taget få tillgång till internet. Totalt sett anordnades dator- och internetkurser vid 8 553 tillfällen under 2012 (2011: 7 374). Biblioteken i Västerbotten anordnade 108 av dessa, 29 stycken fler än 2011.

Källa:  Kungliga bibliotekets samlade statistik samt rapporten Bibliotek 2012

 

Skriv ut
30 maj, 2013 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Bilagor

Kommentarer