Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Här är Västerbottens nya biblioteksplan

Nu har den kommit, direkt från trycket, Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016-2019. Länsbibliotekschefen Carl Axel Gyllenram presenterar innehållet.

De utvecklingsområden som den regionala biblioteksverksamheten särskilt prioriterar under de närmsta fyra åren är litteraturutveckling, läsfrämjande, Västerbottens många språk, biblioteket i samhället samt digital delaktighet och digital kompetens.

– Det är spännande läsning, säger Västerbottens länsbibliotekschef Carl Axel Gyllenram. Vi bad kommunbiblioteken och sjukhusbiblioteken att skicka in de utmaningar de anser sig stå inför de närmaste åren.

Dessa utmaningar har bildat grunden för vad Länsbiblioteket i Västerbotten kommer att arbeta särskilt för under perioden.

– Vi sätter dessa utmaningar i relation till Bibliotekslagen och den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag ”att bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet”, och Västerbottens läns kulturplan. I det nationella uppdraget ingår också att bedriva läs- och litteraturfrämjande verksamhet, säger Carl Axel Gyllenram.

De utvecklingsområden som den regionala biblioteksverksamheten särskilt prioriterar under de närmaste fyra åren är litteraturutveckling, läsfrämjande, Västerbottens många språk, biblioteket i samhället samt digital delaktighet och digital kompetensBarnperspektivet är närvarande i samtliga områden.

Biblioteken i Västerbottens län är en demokratisk och naturlig plats för alla att besöka. Alla människor ska kunna kan nyttja bibliotekets verksamhet utifrån individuella förutsättningar.

– Varje område har sin tydliga vision, fortsätter Carl Axel Gyllenram. Länsbiblioteket i Västerbotten vill verka för att bibliotek och bibliotekspersonal ska känna tillförsikt och trygghet i sin samhällsroll respektive yrkesroll, och att de därigenom förmår ”sticka ut”, det vill säga bibliotek som strävar efter att inbegripa alla i samhällsdebatten och kulturlivet.

Här kan du läsa Regional biblioteksplan 2016-2019.

För mer information
Carl Axel Gyllenram | carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se | 070-258 57 26

Skriv ut

15 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer