Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Läsprojekt för femåringar reser till Sydafrika

I höst åker tre av Västerbottens bibliotekarier till Sydafrika för att byta erfarenheter och utveckla läsfrämjande metoder.

I höst åker tre av Västerbottens bibliotekarier till Sydafrika för att byta erfarenheter och utveckla läsfrämjande metoder för femåringar.
– Nu gör vi läsprojektet Give me five till en internationell angelägenhet, säger Rose-Marie Lindfors, berättare och dramapedagog i Skellefteå, ochGunilla Brinck, bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten.


Litterärt möte i den botaniska trädgården

I tryckande värme, under ett träd i Stellenboushs botaniska trädgård träffade Rose-Marie Lindfors en av Sydafrikas främsta barnboksförfattare Lesley Beake.
– Vi fann varandra direkt i vår gemensamma strävan att stimulera barn att läsa, säger Rose-Marie Lindfors.

Gemensam berättartradition
Västerbotten och Sydafrika är två extremer vad gäller temperatur och antalet invånare. Förenande är en stark berättartradition och ett sjunkande intresse att läsa för sina barn.
– Men alla barn behöver bra böcker och möjlighet att uppleva läslust.
Rose-Marie Lindfors berättar att behovet av läsfrämjande metoder är lika stort oavsett sida om jordklotet och genom möten mellan nya kulturer skapas nya idéer.

Skräplitteratur i bistånd
Brist på böcker har varit ett hinder för att bygga upp en lästradition i Sydafrika. I många områden råder brist på både bibliotek och bra barnlitteratur.
De böcker som västvärlden skickat som bistånd har tyvärr haft låg kvalitet och ofta varit oanvändbara. Dessutom försvåras spridning av böcker genom höga kostnader för översättning till landets 11 officiella språk.

Sydafrikansk bok i Västerbotten
I Västerbotten fortsätter läsprojektet Give me five genom det internationella utbytet och kanske kommer alla femåringar i vårt län jobba med en gemensam bok skriven av en Sydafrikansk författare.

Samarbetsprojektet i Sydafrika: Books to children – children to books består av:
Gçina Mhlophe, Sydafrikas främsta berättare
Lesley Beake, författare, som även finns översatta till svenska.
Tillsammans har Lesley BeakeGçina Mhlophe och Sindiwie Magona bildat nätverket CBN – Childrens Book Network, för att arbeta med berättande och bra barnböcker bland barn och ungdomar i Sydafrika.

Rotary i Skellefteå har dragit igång en insamling till översättning och tryckning av böcker. För dem är projektet tillräckligt konkret och de ser en direkt nytta av sitt bidrag.

Fakta läs- och berättarprojektet Give me five
Give me five startade hösten 2010 med läspedagogiskt arbete för femåringar. Projektet som drivs av Länsbiblioteket i Västerbotten samverkar med kommunernas barnbibliotekarier och förskollärare. Med noggrant valda böcker som skildrar barns inre och yttre världar och därför berör blir barnens röster synliga och görs delaktiga. Barnen får verktyg att vara kreativa och skapande.
I maj har Give me five genomfört sagofester tillsammans med förskolor, kommunernas bibliotekarier och länets natur- och kulturområden.
Projektet bygger en inspirerande metodbank hur böcker kan användas läs- och berättarstimulerande för femåringar. Bibliotekarierna upplever att de kommer förskolan och barnen närmare, något som de tror får betydelse för framtiden.
– Att jobba med böckerna stämmer väl överens med läroplanen och hakar in i barnens kreativitet och känslor, svåra frågor som döden och stimulerar skapandet, säger Rose-Marie Lindfors.
Den internationella fortsättningen av Give me five bekostas av SIDA via Kulturrådet.
– Ett ypperligt sätt att få stor nytta av 287 000 kronor, säger Rose-Marie Lindfors.
Men det här tror hon bara är början. Projektet har en fast grund att stå på i kommunbiblioteken och i samverkan med förskolorna, så arbetet kommer att fortsätta.

Intressanta webbsidor:
http://gemigfem.wordpress.com/
http://www.bookchat.co.za/
http://muse.bookslive.co.za/blog/2010/03/30/booked-muse-sindiwe-magona/

Pressbild Sindive Magona:
http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/548-sindive-magona.html

För mer information:
Rose-Marie Lindfors, projektledare Give me five, dramapedagog, berättare, rm.lindfors@gmail.com, 070 649 44 39
Gunilla Brinck, projektledare Give me five, bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten, gunilla.brinck@regionvasterbotten.se, 070 327 67 77

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

19 juni, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer