Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbottens kulturstipendier

För år 2016 är aktuella områden film och litteratur.

Kulturstipendier för 2016

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. För år 2016 är aktuella områden film och litteratur och summan är 75 000 kronor för respektive konstområde.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Sista ansökningsdatum är den 15 februari 2016.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om stipendiater den 12 maj och beslutet offentliggörs då.

Skriv ut

14 januari, 2016 | Jenny Lindmark

Kommentarer