Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Läsandets Kultur
Lyssna

Remissvar på Läsandets kultur

Region Västerbotten är en av 167 remissinstanser som utsetts att lämna svar avseende Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen 2012:65.

Region Västerbotten är en av 167 remissinstanser som utsetts att lämna svar avseende Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen 2012:65. 

1 mars 2013 var sista dagen för remissinstanserna att lämna svar till Kulturdepartementet.

Region Västerbottens svarar bland annat följande:

Läs- och litteraturfrämjande i kultursamverkansmodellen

Region Västerbotten stödjer förslagets första del, att ”folkbibliotekens och andra lokala aktörers utvecklingsarbete på litteratur- och läsfrämjandeområdet bör stärkas”.

Region Västerbotten stödjer också förslaget att göra ett tillägg i § 8 förordningen (2010:2012) och föra nuvarande statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Däremot anser Region Västerbotten att förslagets andra del, där de riktade statsbidragen till inköp av barn- och ungdomslitteratur föreslås upphöra, väcker vissa farhågor och frågor.

 

Läs mer i Region Västerbottens fullständiga remissvar.

 

Andra remissvar:

Dorotea kommun

Sveriges Depåbibliotek

Sveriges Länsbibliotekarier

Kungliga biblioteket

 

Samtliga inkomna remissvar finns att ladda ner på Regeringens webbplats.

Skriv ut

6 mars, 2013 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer