Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utredning föreslår nationellt kunskapscentrum för lättläst

Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det föreslår Lättlästutredningen som presenterade sitt betänkande för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 29 augusti.

Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det föreslår Lättlästutredningen som presenterade sitt betänkande för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 29 augusti.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst, får statliga bidrag för att personer med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter ska få nyhetsinformation och litteratur. Verksamheten står inför nya utmaningar när det gäller nya medier och en ökad konkurrens från andra aktörer.

Lättlästutredningen föreslår att stiftelsen ska avvecklas och att medlen och större delen av verksamheten tillförs Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska etableras inom MTM. Kunskapscentret ska utforma nationella riktlinjer för lättläst, sammanställa och sprida forskning med mera. Insatserna vid kunskapscentret ska främst riktas till personer med utvecklingsstörning, andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och till personer med demenssjukdom.

Kunskapscentret ska även ge ut tidningen 8 SIDOR och även lättläst litteratur som inte den kommersiella marknaden producerar.

Utredningen föreslår också att ett brukarråd ska inrättas inom kunskapscentret. I brukarrådet ska de som använder lättläst material kunna ge synpunkter på det som producerats, lägga fram önskemål om kommande produktioner och framtida utveckling. I brukarrådet bör även representanter för viktiga förmedlare finnas med som till exempel bibliotekarier, läsombud, och studieförbund.
(www.regeringen.se)

Läs hela utredningen här [pdf]
Läs hela utredningen i lättläst version här [pdf]

Skriv ut
30 augusti, 2013 |
Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Kommentarer