Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten söker Regionkulturchef

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Nu söker Region Västerbotten en Regionkultuchef till enheten för regional kulturverksamhet

Verksamheten
Region Västerbotten bedriver kulturpolitiskt strategiskt arbete och har i uppdrag att ansvara för den regionala kulturverksamheten i länet. Vi vill att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet. Det vägledande styrdokument vi har är Västerbottens läns kulturplan som även är underlag för statens stöd till regional kulturverksamhet enligt samverkansmodellen. Kulturplanen är ett viktigt kulturpolitiskt strategiskt verktyg som tas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhällets företrädare.

I enheten för Regional kulturverksamhet ingår verksamheterna Länsbiblioteket i Västerbotten och Film i Västerbotten; resurscentrum för biblioteksutveckling och film och rörlig bild. Enheten utformar och driver även projekt inom kulturområdet.  För Länsbiblioteket i Västerbotten ansvarar länsbibliotekschefen och Film i Västerbotten har en verksamhetsledare. I länsbiblioteket ingår även tre sjukhusbibliotek och medicinska bibliotek. Som regionkulturchef har du det övergripande ansvaret för den regionala kulturverksamheten och du har även personalansvar för 11 av enhetens 23 medarbetare. Medarbetarnas placeringsorter är Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Region Västerbotten är även delägare i fem kulturbolag och i arbetet med regional kulturverksamhet ingår också arkivverksamhet och regional konsulentverksamhet inom områdena dans, konst, musik, mångkultur, amatörteater, slöjd och teater. Kulturlänet Västerbotten kännetecknas av starka kulturinstitutioner, drivande och engagerade kulturskapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur, en rik berättartradition och en levande folkbildningstradition.

Arbete har påbörjats med att bilda regionkommun från och med den 1 januari 2019, vilket innebär att Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting bildar en gemensam organisation. I detta förberedelsearbete kommer regionkulturchefen att ha en viktig roll.

För ytterligare information om vår verksamhet se: www.regionvasterbotten.se

Ditt nya jobb
Som chef för enheten har du ett övergripande ansvar för den regionala kulturverksamheten i Västerbotten. Du ska operativt och strategiskt leda och utveckla enheten för den regionala kulturverksamheten utifrån regionplan, kulturplan och verksamhetsplan samt ansvara för budget-, personal- och arbetsmiljöfrågor.  Du ingår i regionförbundets ledningsgrupp som leds av regiondirektören.

Du ska genom nära samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella kulturaktörer, och utifrån den regionala kulturplanen, utveckla länets kulturliv.
Vidare utgör du ett stöd till regionförbundets politiska ledning och är ansvarig tjänsteman inför Kulturberedningen. Du kommer att leda arbetet med att ta fram, implementera och följa upp den regionala kulturplanen för Västerbotten samt ansvara för rapportering och uppföljning av enhetens verksamhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde snarast möjligt.

Placeringsort: Umeå

Vem är du?
Vi ställer som krav att Du ska ha erfarenhet av chefs- och ledarskap och erfarenhet av eget personal- och budgetansvar.

Du ska även:

  • ha en relevant högskoleutbildning
  • ha goda kunskaper om och stort engagemang för kultur- och samhällspolitiska frågor.
  • ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
  • ha mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
  • vara strategiskt och analytiskt tänkande med god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer med olika intressenter
  • vara mål- och resultatinriktad
  • ha god förmåga att delegera och prioritera

Ditt ledarskap ska vara präglat av tydlighet och engagemang. Du har erfarenhet av att leda i förändring och förmåga att involvera medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbete. Du tar vara på kreativa idéer och har viljan och förmågan att lösa problem och konflikter. Du inser vikten av att skapa en god arbetsmiljö som bygger på samverkan och delaktighet.

Arbetet förutsätter att du företräder verksamheten och samverkar med flera aktörer och organisationer.  Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Övrigt

Arbetet innebär resor.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Region Västerbotten med Experis AB. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Åsa Nordell på telefonnummer 090-702365 eller mail asa.nordell@se.experis.com. Du söker tjänsten via www.experis.se Job ID 22631

Vi ser fram emot din ansökan!

Fackliga företrädare är Bella Lawson, Vision, tfn 070-676 72 73 och Fredric Larsson, SACO, tfn 070-636 32 86

Skriv ut

5 maj, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer