NYHETER 2022-09-22

Med farmaceutiskt perspektiv

Kliniska apotekare identifierar, löser och förebygger läkemedelsrelaterade problem och hjälper vården att använda läkemedel på ett patientsäkert sätt. – Vi ser på patienternas läkemedelsbehandling ur ett farmaceutiskt perspektiv, säger Sara Norberg, klinisk apotekare vid Region Västerbotten.

klinisk apotekare
Sara Norberg går igenom läkemedelslistor tillsammans med undersköterskan Maria Toledo Syrén och sjuksköterskan Carina Skareby vid Storumans sjukstuga. Foto:

 

 

 

Världshälsoorganisationen WHO har instiftat den 17 september som den internationella patientsäkerhetsdagen. Men årets tema, säker läkemedelshantering, är aktuellt året om.

Förbättra behandlingen

Sammanlagt finns det 4,5 tjänster kliniska apotekare inom Region Västerbotten och de finns tillgängliga för länets alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor.

– Jag är en dag i veckan på medicinavdelningen vid Lycksele lasarett och går igenom journalerna för de patienter som ligger inne just och ser om det finns möjlighet att förbättra läkemedelsbehandlingen för den enskilda patienten, säger Sara Norberg, som har sin bas i Storuman.

– Vi sitter med på ronderna tillsammans med läkare och sjuksköterskor och har ibland åsikter om de aktuella läkemedelsbehandlingarna. Antingen fortsätter det som tidigare eller så görs det förändringar.

Långsiktig plan

De kliniska apotekarna träffar också primärvården och särskilda boenden via regelbundna videomöten.

– Under en läkemedelsrond diskuterar vi patienter och gör också en mer långsiktig plan för läkemedelsbehandling, berättar Sara Norberg.

Det är en stor efterfrågan på den kompetens som de kliniska apotekarna besitter och de får ofta både allmänna och specifika frågor från vårdpersonal om läkemedelsbehandling och läkemedelshantering.

– Vi är också inblandade i olika utbildningsinsatser, till exempel vid AT-läkarnas introduktionsveckor där vi föreläser om läkemedel och återför det vi träffar på i vården, säger Sara Norberg.

Tillbaka till nyhetslistan