Medarbetare i digitalt möte med statsministern

Mötet arrangerades för att statsminister Stefan Löfvén och socialminister Lena Hallengren ville tacka vårdpersonalen och samtidigt få en djupare och ocensurerad inblick i hur de som jobbat med intensivvård under coronaepidemin ser på sin egen och patienternas situation.

Ann-Sofi Rönnqvist och Camilla Brorsson berättade för statsministern om sina erfarenheter av att intensivvårda patienter med covid-19. Foto: Victoria Bertilsson

 

 

Från  Västerbotten deltog Ann-Sofi Rönnqvist som är undersköterska och läkaren Camilla Brorsson. De arbetar båda med intensivvård på Norrlands universitetssjukhus. Båda kände igen sig i mycket som medarbetarna från andra universitetssjukhus berättade om men ser också skillnader då Västerbotten inte drabbats så hårt av coronaviruset.

Tre regioner

Det var medarbetare från tre regioner, Region Västerbotten, Region Stockholm och Region Skåne som kopplade upp sig under en timme för att öppet och förutsättningslöst dela erfarenheter från att vårda patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelning.

–Jag lyfte att vi varit bra på att samarbeta och lyckades bygga ut intensivvårdsplatserna snabbt och effektivt.  Detsamma gäller utbildning och kunskapsinhämtning som också fungerat bra, säger Camilla Brorsson.

Nationellt samarbete

Hon efterlyser mer samarbete och bättre kommunikation mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och hälso- och sjukvården. Hon anser att utrustning, läkemedel och personal skulle ha kunnat samordnas effektivare på en nationell nivå.

Ann-Sofi Rönnqvist berättade bland annat om hur vårdpersonalen hjälpte patienterna att hålla kontakt med sina anhöriga genom digitala möten och via telefon.

–För att hjälpa våra patienter att förstå den ofta långa tid de intensivvårdats gör vi fotodagböcker som ger dem en bild av vad de varit med om, berättar Ann-Sofi Rönnqvist.

Tung skyddsutrustning

Både Camilla Brorsson och Ann-Sofi Rönnqvist berättar om långa varma arbetspass utan möjlighet att ta en paus för att på toaletten eller dricka. Men de är glada att läget i Västerbotten varit förhållandevis lugnt vilket inneburit normala arbetstider.

Socialminister Lena Hallengren avslutade med att säga att vi nu befinner oss i ett läge där det är aktuellt att tala om satsningar i vården. Hon vill se fler som jobbar i hälso- och sjukvården.

Tillbaka till nyhetslistan