Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny strategi för skolans digitalisering

Vid en nätverksdag i Lycksele för skolväsendet diskuteras Skolverkets nya förslag till Strategi för skolans digitalisering.

Vid en nätverksdag i Lycksele för skolväsendet diskuteras Skolverkets nya förslag till Strategi för skolans digitalisering.

Strategin för skolans digitalisering, som lämnades till regeringen den 4 april 2016, föreslår bland annat att elever och personal i skolväsendet ska utveckla den digitala kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten i skolan förbättras och verksamheten effektiviseras.

Vid nätverksdagen för länets specialpedagoger, IT-pedagoger, skolbibliotekarier, skolledare samt skolpolitiker som anordnas i Lycksele den 13 april deltar Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för förslaget till strategi som lämnats över till regeringen

– Det känns väldigt bra att vi i Västerbotten kan erbjuda en direktdialog med Skolverket bara en vecka efter att förslaget presenterats, säger Petter Lundberg, chef för MediaCenter vid Region Västerbotten. Jag törs påstå att vi är en av de första regioner i landet som får den möjligheten och självklart vill vi bidra med våra lokala och regionala förutsättningar i det här viktiga arbetet.

Förslaget består av två delar: en strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan lämnades till regeringen den 4 april 2016. En motsvarande strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna lämnas den 29 april 2016. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras.

– Det är skarpt läge nu, säger Petter Lundberg. Digitaliseringen kan med hjälp av strategin få tydligare roll i undervisningen och röra sig bort från att vara ett frivilligt inslag. Jag tror det är positivt för skolans utveckling.

Vad: Nätverksdag för länets specialpedagoger, IT-pedagoger, skolbibliotekarier,

skolledare samt skolpolitiker för att diskutera Skolverkets förslag till nationell strategi för skolans digitalisering

När: 13 april 09.00-16.00

Var: medborgarhuset, Lycksele

Läs mer om Skolverkets förslag här.

För mer information:

Petter Lundberg

070-3180163 petter.lundberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

12 april, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Bilagor

Kommentarer