Camilla Andersson

Jag projektleder ett samarbete mellan Region Västerbotten och Yogyakarta stad i Indonesien och distriktshälsovården där, beträffande ett GIS-baserat hälsoinformations- och beslutsstödsystem för att hantera till exempel epidemiska utbrott av infektionssjukdomar.

Jag har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med specialisering på global hälsa och har en affiliering till Institutionen för Epidemiologi & Global hälsa vid Umeå Universitet.

Hemsida på Umeå universitet